MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2020-jaro


Toto byl stav k 13:59:53 dne 12.05.2020
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   6131 81 997 0 0
11120 3.lékařská f.   3585 49 627 0 0
11130 2.lékařská f.   2693 29 446 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   2696 64 517 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   2795 33 449 0 0
11160 F.farmaceutická   977 15 129 0 0
11210 F.filozofická   5589 107 1190 0 0
11220 F.právnická   2402 41 436 0 0
11230 F.sociálních věd   3169 35 673 0 0
11240 F.humanit. studií   2110 29 469 0 0
11260 F.katolická teologická   119 4 20 0 0
11270 F.evangelická teologická   81 1 19 0 0
11280 F.husitská teologická   307 7 72 0 0
11310 F.přírodovědecká   3496 63 529 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   1600 22 178 0 0
11410 F.pedagogická   5408 80 1267 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   2302 40 595 0 0
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   758 0 196 0 0
12210 F.filozofická   415 6 129 0 0
12220 F.zemědělská   246 2 64 0 0
12260 F.teologická   346 1 81 0 0
12310 F.přírodovědecká   324 2 98 0 0
12410 F.pedagogická   2007 10 580 0 0
12510 Ekonomická fakulta   308 7 72 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   87 3 20 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   148 0 38 0 0
13420 F. strojního inženýrství   79 0 23 0 0
13430 F.pedagogická   785 3 168 0 0
13440 F. přírodovědecká   418 4 96 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   413 2 105 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   298 3 88 0 0
13530 Fakulta umění a designu   246 12 49 0 0
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   7640 0 206 0 0
14210 F.filozofická   6374 0 214 0 0
14220 F.právnická   2712 0 93 0 0
14230 F.sociálních studií   3858 0 128 0 0
14310 F.přírodovědecká   2955 0 70 0 0
14330 F.informatiky   1900 0 37 0 0
14410 F.pedagogická   6441 0 194 0 0
14510 F. sportovních studií   1722 0 93 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3878 0 109 0 0
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   3850 1110 627 0 0
15120 F. zdravotnických věd   1745 100 387 0 0
15210 F.filozofická   5396 408 1229 0 0
15220 F.právnická   1640 27 371 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   421 9 97 0 0
15310 F.přírodovědecká   2613 259 504 0 0
15410 F.pedagogická   4978 42 1112 0 0
15510 F.tělesné kultury   1349 52 395 0 0
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   659 8 98 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   604 6 146 0 0
16370 F.farmaceutická   480 11 98 0 0
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   1036 7 303 0 0
17200 F. sociálních studií   62 0 17 0 0
17250 F.filozofická   1852 29 472 0 0
17310 F.přírodovědecká   862 5 242 0 0
17450 F.pedagogická   3350 14 914 0 0
17500 F.umění   360 9 84 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   2525 10 814 0 0
18450 F. inform. a managementu   1021 6 296 0 0
18460 F.filozofická   783 2 229 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   487 3 154 0 0
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   281 0 10 0 0
19510 F. veřejných politik   628 0 16 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   873 0 20 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   45 0 1 0 0
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   1372 0 43 0 0
21220 F.strojní   905 2 27 0 0
21230 F.elektrotechnická   1757 2 46 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   2432 3 60 0 0
21260 F.dopravní   524 1 18 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   107 2 4 0 0
21450 F.architektury   822 0 22 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1042 1 37 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   390 0 12 0 0
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   833 12 141 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   171 2 27 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1026 15 184 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   558 10 78 0 0
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   190 0 45 0 0
23220 F.elektrotechnická   210 4 47 0 0
23310 F. zdravotnických studií   562 5 169 0 0
23320 F.právnická   1047 7 400 0 0
23330 F.filozofická   838 20 254 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   688 30 167 0 0
23420 F.pedagogická   435 3 125 0 0
23510 F.ekonomická   1415 17 395 0 0
23520 F.aplikovaných věd   346 0 69 0 0
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   263 0 4 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   238 0 9 0 0
24310 F.ekonomická   448 0 31 0 0
24410 F.textilní   225 0 16 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   625 0 37 0 0
24520 F.umění a architektury   162 0 12 0 0
24530 F. zdravotnických studií   49 0 1 0 0
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   2 0 2 0 0
25210 Fakulta filozofická   696 1 194 0 0
25310 F.chemicko-technologická   475 22 143 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   1269 4 311 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   239 6 72 0 0
25520 F.zdravotnických studií   653 1 206 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   331 10 57 0 0
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   1487 2 35 0 0
26210 F.strojního inženýrství   1663 6 55 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   1352 5 38 0 0
26230 F. inform. technologií   1740 4 41 0 0
26310 F.chemická   747 3 28 0 0
26410 F.architektury   453 0 9 0 0
26420 F.výtvarných umění   477 1 17 0 0
26510 F.podnikatelská   1757 1 106 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   59 0 0 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   439 1 163 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   324 0 143 0 0
27230 F.strojní   669 7 347 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   1032 9 242 0 0
27350 F.hornicko-geologická   173 3 63 0 0
27360 F. materiálově-techologická   233 1 94 0 0
27510 F.ekonomická   1479 3 572 0 0
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   694 6 218 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   901 5 240 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1034 16 269 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   477 7 108 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   1420 4 456 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   154 1 53 0 0
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   669 0 118 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   962 0 249 0 0
31130 F.podnikohospodářská   1488 0 371 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1006 0 185 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   398 0 99 0 0
31160 F.managementu   234 0 48 0 0
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   5246 0 1450 0 0
41210 F.agronomická   3056 0 1169 0 0
41310 F.technická   691 0 224 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   907 1 316 0 0
41330 F.životního prostředí   1687 0 535 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   304 0 80 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   85 0 17 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   1365 0 341 0 0
43210 F.agronomická   931 0 226 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   370 0 95 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   448 0 103 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   338 0 56 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   62 0 11 0 0
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   289 3 107 0 0
51210 F.divadelní   726 8 66 0 0
51310 F.filmová a televizní   574 3 31 0 0
52900 AVU   441 9 90 0 0
53900 VŠUP   637 11 25 0 0
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   161 1 30 0 0
54530 F.divadelní   450 0 25 0 0
55900 VSP Jihlava   797 0 10 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   240 0 15 0 0
61900 VŠRR-Bankovní institut-AMBIS   627 583 586 0 0
63900 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s   194 0 15 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   251 1 4 0 0
6F900 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů   27 13 19 0 0
6J900 Academia Rerum civilium   8 0 2 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   39 7 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   76 0 22 0 0
6Q900 Newton College, a.s.   264 0 141 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   137 2 16 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   67 0 2 0 0
    přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
72900 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.   375 0 66 0 0
73900 AKADEMIE STING, o.p.s.   12 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   363 0 128 0 0
76900 Univerzita Jana Amose Komenského   146 0 92 0 0
78900 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.   10 0 0 0 0
7B900 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo   34 0 2 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   24 0 13 0 0
7D900 CEVRO Institut, z.ú.   76 9 40 0 0
7E900 UNICORN College s.r.o.   137 3 8 0 0
7G900 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.   54 1 14 0 0
7J900 Vysoká škola PRIGO, z.ú.   35 0 5 0 0
7L900 AKCENT College s.r.o.   7 0 1 0 0
7M900 Archip s.r.o.   68 0 7 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   251 0 81 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   113 28 10 0 0
7S900 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.   79 0 16 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   136 0 36 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   365 2 18 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   73 1 36 0 0