MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2022-podzim


Toto byl stav k 13:59:48 dne 16.11.2022
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   6865 101 1143 0 0
11120 3.lékařská f.   3830 44 678 0 0
11130 2.lékařská f.   3306 45 486 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   3079 54 542 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   2767 20 397 0 0
11160 F.farmaceutická   1188 13 124 0 0
11210 F.filozofická   7275 117 1606 0 0
11220 F.právnická   2509 6 511 0 0
11230 F.sociálních věd   4868 36 979 0 0
11240 F.humanit. studií   2344 25 495 0 0
11260 F.katolická teologická   162 4 21 0 0
11270 F.evangelická teologická   200 8 39 0 0
11280 F.husitská teologická   806 17 222 0 0
11310 F.přírodovědecká   3396 50 612 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   2313 27 244 0 0
11410 F.pedagogická   5946 96 1470 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   2689 29 707 0 0
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   1398 28 370 0 0
12210 F.filozofická   1002 25 268 0 0
12220 F.zemědělská   797 61 209 0 0
12260 F.teologická   699 44 180 0 0
12310 F.přírodovědecká   709 75 167 0 0
12410 F.pedagogická   2410 53 755 0 0
12510 Ekonomická fakulta   1295 296 332 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   238 16 61 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   741 3 171 0 0
13420 F. strojního inženýrství   451 4 105 0 0
13430 F.pedagogická   2079 1 568 0 0
13440 F. přírodovědecká   1054 4 211 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   1076 4 344 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   995 5 320 0 0
13520 F.životního prostředí   240 0 59 0 0
13530 Fakulta umění a designu   302 1 62 0 0
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   9072 63 214 0 0
14160 F. farmaceutická   547 5 15 0 0
14210 F.filozofická   7337 58 270 0 0
14220 F.právnická   2772 59 122 0 0
14230 F.sociálních studií   4605 92 211 0 0
14310 F.přírodovědecká   3255 28 79 0 0
14330 F.informatiky   2242 62 80 0 0
14410 F.pedagogická   7207 58 254 0 0
14510 F. sportovních studií   1866 25 84 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3636 113 199 0 0
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   4133 532 587 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2151 46 520 0 0
15210 F.filozofická   5955 284 1441 0 0
15220 F.právnická   1714 15 481 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   1044 27 228 0 0
15310 F.přírodovědecká   3395 136 704 0 0
15410 F.pedagogická   5775 32 1389 0 0
15510 F.tělesné kultury   1469 18 483 0 0
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   1185 31 193 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   1106 26 254 0 0
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   2248 181 553 0 0
17200 F. sociálních studií   433 8 121 0 0
17250 F.filozofická   2256 268 631 0 0
17310 F.přírodovědecká   1616 94 422 0 0
17450 F.pedagogická   3753 79 1147 0 0
17500 F.umění   617 64 124 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   3732 26 1084 0 0
18450 F. inform. a managementu   1289 24 311 0 0
18460 F.filozofická   1037 6 321 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   682 15 192 0 0
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   1337 0 7 0 0
19510 F. veřejných politik   1378 1 39 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   1856 1 37 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   300 0 3 0 0
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   2206 3 51 0 0
21220 F.strojní   841 0 34 0 0
21230 F.elektrotechnická   2194 1 51 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   3403 2 74 0 0
21260 F.dopravní   723 1 25 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   1104 6 37 0 0
21450 F.architektury   1056 0 18 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1394 2 45 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   689 2 13 0 0
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   1053 11 198 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   200 0 33 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1166 12 225 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   758 9 125 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   675 6 81 0 0
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   642 34 181 0 0
23220 F.elektrotechnická   707 46 139 0 0
23310 F. zdravotnických studií   1616 17 495 0 0
23320 F.právnická   1315 27 520 0 0
23330 F.filozofická   1677 75 505 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   920 63 173 0 0
23420 F.pedagogická   3440 41 1065 0 0
23510 F.ekonomická   2179 75 625 0 0
23520 F.aplikovaných věd   1032 63 168 0 0
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   484 1 20 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   370 1 11 0 0
24310 F.ekonomická   1156 0 115 0 0
24410 F.textilní   453 0 36 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   2510 1 316 0 0
24520 F.umění a architektury   196 0 22 0 0
24530 F. zdravotnických studií   436 0 3 0 0
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   58 3 16 0 0
25210 Fakulta filozofická   1081 18 333 0 0
25310 F.chemicko-technologická   1081 38 298 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   2157 22 483 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   1081 28 255 0 0
25520 F.zdravotnických studií   831 6 207 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   524 18 78 0 0
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   1886 4 51 0 0
26210 F.strojního inženýrství   1851 5 51 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   1973 6 370 0 0
26230 F. inform. technologií   2084 4 402 0 0
26310 F.chemická   997 4 31 0 0
26410 F.architektury   429 2 93 0 0
26420 F.výtvarných umění   643 2 25 0 0
26510 F.podnikatelská   1738 7 330 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   78 0 3 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   902 5 336 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   1000 5 379 0 0
27230 F.strojní   1028 9 485 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   1791 38 367 0 0
27350 F.hornicko-geologická   796 13 300 0 0
27360 F. materiálově-techologická   475 8 182 0 0
27510 F.ekonomická   2004 6 782 0 0
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   1489 3 392 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   1937 9 360 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1461 25 308 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   1319 12 191 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   2412 3 544 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   971 2 204 0 0
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   1664 0 346 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   2004 0 493 0 0
31130 F.podnikohospodářská   3151 0 705 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1808 0 371 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   1181 0 335 0 0
31160 F.managementu   648 0 148 0 0
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   7459 0 1383 0 0
41210 F.agronomická   5057 0 1700 0 0
41310 F.technická   1583 0 402 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   2321 0 632 0 0
41330 F.životního prostředí   2295 0 683 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   514 0 113 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   491 0 69 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   2580 0 624 0 0
43210 F.agronomická   1540 0 395 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   1217 0 269 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   1254 0 337 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   701 0 158 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   425 0 103 0 0
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   325 17 150 0 0
51210 F.divadelní   727 6 83 0 0
51310 F.filmová a televizní   755 2 27 0 0
52900 AVU   532 7 119 0 0
53900 VŠUP   851 10 19 0 0
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   211 0 98 0 0
54530 F.divadelní   560 4 68 0 0
55900 VSP Jihlava   2266 0 15 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   3100 3 122 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   1997 108 179 0 0
63900 University College Prague   1198 14 137 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   316 0 0 0 0
6F900 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů   247 4 53 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   230 13 47 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   60 7 3 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   337 5 91 0 0
6Q900 Newton College, a.s.   873 1 190 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   129 1 13 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   796 0 61 0 0
  technický řádek   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
72900 Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond   262 0 65 0 0
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   47 0 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   1806 12 390 0 0
76900 Univerzita Jana Amose Komenského   794 4 433 0 0
78900 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.   344 0 26 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   232 0 55 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   162 0 2 0 0
7D900 CEVRO Institut, z.ú.   306 0 10 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   594 5 38 0 0
7G900 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.   83 6 28 0 0
7J900 Vysoká škola PRIGO, z.ú.   33 3 4 0 0
7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.   20 0 0 0 0
7M900 Archip s.r.o.   114 1 8 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   125 11 29 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   499 0 97 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   125 5 8 0 0
7S900 Panevropská univerzita, a.s.   1881 1 819 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   409 0 88 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   1218 2 50 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   1033 16 196 0 0