MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2020-jaro


Toto byl stav k 13:17:28 dne 09.04.2020
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  11110 1.lékařská f.          
  11120 3.lékařská f.          
  11130 2.lékařská f.          
11140 Lékařská f.Plzeň   2696 64 517 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   2795 33 449 0 0
11160 F.farmaceutická   977 15 129 0 0
11210 F.filozofická   5589 107 1190 0 0
  11220 F.právnická          
  11230 F.sociálních věd          
  11240 F.humanit. studií          
11260 F.katolická teologická   119 4 20 0 0
11270 F.evangelická teologická   81 1 19 0 0
11280 F.husitská teologická   307 7 72 0 0
11310 F.přírodovědecká   3496 63 529 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   1600 22 178 0 0
  11410 F.pedagogická          
11510 F.těles.výchovy a sportu   2302 40 595 0 0
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   758 0 196 0 0
  12210 F.filozofická          
  12220 F.zemědělská          
  12260 F.teologická          
  12310 F.přírodovědecká          
  12410 F.pedagogická          
  12510 Ekonomická fakulta          
  12520 F.rybářství a ochrany vod          
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  13410 F. filozofická          
  13420 F. strojního inženýrství          
  13430 F.pedagogická          
  13440 F. přírodovědecká          
  13450 Fakulta zdravotnických studií          
  13510 F.sociálně ekonomická          
  13520 F.životního prostředí          
  13530 Fakulta umění a designu          
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   7640 0 206 0 0
14210 F.filozofická   6374 0 214 0 0
14220 F.právnická   2712 0 93 0 0
14230 F.sociálních studií   3858 0 128 0 0
14310 F.přírodovědecká   2955 0 70 0 0
14330 F.informatiky   1900 0 37 0 0
14410 F.pedagogická   6441 0 194 0 0
14510 F. sportovních studií   1722 0 93 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3878 0 109 0 0
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   3850 1110 627 0 0
  15120 F. zdravotnických věd          
  15210 F.filozofická          
15220 F.právnická   1640 27 371 0 0
  15260 F.cyrilometoděj.teolog.          
15310 F.přírodovědecká   2613 259 504 0 0
15410 F.pedagogická   4978 42 1112 0 0
  15510 F.tělesné kultury          
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   659 8 98 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   604 6 146 0 0
16370 F.farmaceutická   480 11 98 0 0
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  17110 F.lékařská          
17200 F. sociálních studií   62 0 17 0 0
  17250 F.filozofická          
17310 F.přírodovědecká   862 5 242 0 0
17450 F.pedagogická   3350 14 914 0 0
  17500 F.umění          
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  18440 F.pedagogická          
  18450 F. inform. a managementu          
  18460 F.filozofická          
  18470 Přírodovědecká fakulta          
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  19240 F.filozof.-přírodovědecká          
  19510 F. veřejných politik          
  19520 F.obchodně podnikatelská          
  19900 Celoškolská pracoviště          
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  21110 F.stavební          
  21220 F.strojní          
  21230 F.elektrotechnická          
  21240 Fakulta informačních technologií          
  21260 F.dopravní          
  21340 F.jader.a fyz.inženýrská          
  21450 F.architektury          
  21460 F. biomed. inženýrství          
  21900 Celoškolská pracoviště          
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  22310 F.chemické technologie          
  22320 F.tech.ochrany prostředí          
  22330 F.potr.a bioch.technolog.          
  22340 F.chemicko-inženýrská          
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   190 0 45 0 0
23220 F.elektrotechnická   210 4 47 0 0
23310 F. zdravotnických studií   562 5 169 0 0
23320 F.právnická   1047 7 400 0 0
23330 F.filozofická   838 20 254 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   688 30 167 0 0
23420 F.pedagogická   435 3 125 0 0
23510 F.ekonomická   1415 17 395 0 0
23520 F.aplikovaných věd   346 0 69 0 0
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   263 0 4 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   238 0 9 0 0
24310 F.ekonomická   448 0 31 0 0
24410 F.textilní   225 0 16 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   625 0 37 0 0
24520 F.umění a architektury   162 0 12 0 0
24530 F. zdravotnických studií   49 0 1 0 0
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   2 0 2 0 0
25210 Fakulta filozofická   696 1 194 0 0
25310 F.chemicko-technologická   475 22 143 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   1269 4 311 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   239 6 72 0 0
25520 F.zdravotnických studií   653 1 206 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   331 10 57 0 0
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  26110 F.stavební          
  26210 F.strojního inženýrství          
  26220 F.elektrot.a kom. tech.          
  26230 F. inform. technologií          
  26310 F.chemická          
  26410 F.architektury          
  26420 F.výtvarných umění          
  26510 F.podnikatelská          
  26900 Celoškolská pracoviště          
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   439 1 163 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   324 0 143 0 0
27230 F.strojní   669 7 347 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   1032 9 242 0 0
27350 F.hornicko-geologická   173 3 63 0 0
27360 F. materiálově-techologická   233 1 94 0 0
27510 F.ekonomická   1479 3 572 0 0
  27900 Celoškolská pracoviště          
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   694 6 218 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   901 5 240 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1034 16 269 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   477 7 108 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   1420 4 456 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   154 1 53 0 0
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  31110 F.financí a účetnictví          
  31120 F.mezinárodních vztahů          
  31130 F.podnikohospodářská          
  31140 F.informat.a statistiky          
  31150 Národohospodářská fakulta          
  31160 F.managementu          
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  41110 F.provozně ekonomická          
  41210 F.agronomická          
  41310 F.technická          
  41320 F.lesnická a dřevařská          
  41330 F.životního prostředí          
  41340 Fakulta tropického zemědělství          
  41900 Celoškolská pracoviště          
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   1302 0 326 0 0
43210 F.agronomická   1 0 0 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   12 0 0 0 0
  43410 F.lesnická a dřevařská          
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   315 0 55 0 0
  43900 Celoškolská pracoviště          
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   289 3 107 0 0
51210 F.divadelní   726 8 66 0 0
51310 F.filmová a televizní   574 3 31 0 0
  52900 AVU          
  53900 VŠUP          
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  54510 F.hudební          
  54530 F.divadelní          
  55900 VSP Jihlava          
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   240 0 15 0 0
61900 VŠRR-Bankovní institut-AMBIS   627 583 586 0 0
  63900 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s          
  6D900 University of New York in Prague, s.r.o.          
  6F900 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů          
6J900 Academia Rerum civilium   8 0 2 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   39 7 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   76 0 22 0 0
6Q900 Newton College, a.s.   264 0 141 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   137 2 16 0 0
  6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.          
    přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
  72900 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.          
73900 AKADEMIE STING, o.p.s.   12 0 1 0 0
  75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.          
76900 Univerzita Jana Amose Komenského   146 0 92 0 0
  78900 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.          
  7B900 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo          
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   24 0 13 0 0
  7D900 CEVRO Institut, z.ú.          
  7E900 UNICORN College s.r.o.          
7G900 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.   54 1 14 0 0
7J900 Vysoká škola PRIGO, z.ú.   39 1 6 0 0
7L900 AKCENT College s.r.o.   7 0 1 0 0
  7M900 Archip s.r.o.          
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   251 0 81 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   113 28 10 0 0
7S900 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.   79 0 16 0 0
  7T900 Vysoká škola kreativní komunikace          
  7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.          
  7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.