MŠMT

Přehled o dodaných datech úlohy Uchazeč 2022-jaro


Toto byl stav k 09:55:46 dne 21.04.2022
RID VŠ/fakulta  
  11000 Univerzita Karlova   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
11110 1.lékařská f.   6470 101 1173 0 0
11120 3.lékařská f.   3644 43 676 0 0
11130 2.lékařská f.   3048 44 485 0 0
11140 Lékařská f.Plzeň   2864 54 540 0 0
11150 Lékařská f.Hradec Králové   2464 23 395 0 0
11160 F.farmaceutická   1135 14 129 0 0
11210 F.filozofická   6841 108 1500 0 0
11220 F.právnická   2484 32 532 0 0
11230 F.sociálních věd   4488 36 971 0 0
11240 F.humanit. studií   2247 27 521 0 0
11260 F.katolická teologická   90 1 9 0 0
11270 F.evangelická teologická   108 5 21 0 0
11280 F.husitská teologická   645 13 181 0 0
11310 F.přírodovědecká   3394 50 612 0 0
11320 F.matematicko-fyzikální   2044 25 243 0 0
11410 F.pedagogická   6140 94 1533 0 0
11510 F.těles.výchovy a sportu   2618 30 701 0 0
  12000 JU České Budějovice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
12110 F.zdravotně sociální   460 3 97 0 0
12210 F.filozofická   878 18 241 0 0
12220 F.zemědělská   484 9 127 0 0
12260 F.teologická   497 23 128 0 0
12310 F.přírodovědecká   320 10 71 0 0
12410 F.pedagogická   2069 42 644 0 0
12510 Ekonomická fakulta   549 12 137 0 0
12520 F.rybářství a ochrany vod   100 2 33 0 0
  13000 UJEP Ústí nad Labem   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
13410 F. filozofická   445 0 114 0 0
13420 F. strojního inženýrství   114 1 34 0 0
13430 F.pedagogická   819 1 216 0 0
13440 F. přírodovědecká   290 2 57 0 0
13450 Fakulta zdravotnických studií   723 6 232 0 0
13510 F.sociálně ekonomická   263 1 78 0 0
13520 F.životního prostředí   32 0 9 0 0
13530 Fakulta umění a designu   302 5 62 0 0
  14000 Masarykova univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
14110 F.lékařská   8229 2 211 0 0
14160 F. farmaceutická   495 0 10 0 0
14210 F.filozofická   6809 0 219 0 0
14220 F.právnická   2732 1 89 0 0
14230 F.sociálních studií   4371 0 145 0 0
14310 F.přírodovědecká   3173 1 61 0 0
14330 F.informatiky   2178 0 18 0 0
14410 F.pedagogická   7174 0 226 0 0
14510 F. sportovních studií   1854 0 68 0 0
14560 F.ekonomicko správní   3487 0 93 0 0
  15000 UP Olomouc   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
15110 F.lékařská   3787 521 582 0 0
15120 F. zdravotnických věd   2134 43 520 0 0
15210 F.filozofická   5740 210 1439 0 0
15220 F.právnická   1714 15 481 0 0
15260 F.cyrilometoděj.teolog.   771 21 159 0 0
15310 F.přírodovědecká   2816 104 593 0 0
15410 F.pedagogická   5769 29 1389 0 0
15510 F.tělesné kultury   1467 18 482 0 0
  16000 VFUB Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
16170 F.veterinárního lékařství   867 23 137 0 0
16270 F.veter.hygieny a ekolog.   827 17 195 0 0
  17000 Ostravská univerzita   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
17110 F.lékařská   2119 34 553 0 0
17200 F. sociálních studií   404 8 114 0 0
17250 F.filozofická   1978 41 578 0 0
17310 F.přírodovědecká   1324 32 353 0 0
17450 F.pedagogická   3706 52 1143 0 0
17500 F.umění   564 29 119 0 0
  18000 Univerzita Hradec Králové   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
18440 F.pedagogická   3203 58 915 0 0
18450 F. inform. a managementu   975 5 232 0 0
18460 F.filozofická   842 5 259 0 0
18470 Přírodovědecká fakulta   568 9 166 0 0
  19000 SU Opava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
19240 F.filozof.-přírodovědecká   592 0 2 0 0
19510 F. veřejných politik   1276 0 35 0 0
19520 F.obchodně podnikatelská   1351 0 29 0 0
19900 Celoškolská pracoviště   81 0 0 0 0
  21000 ČVUT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
21110 F.stavební   1769 3 39 0 0
21220 F.strojní   485 0 11 0 0
21230 F.elektrotechnická   1571 0 24 0 0
21240 Fakulta informačních technologií   3017 2 64 0 0
21260 F.dopravní   479 0 7 0 0
21340 F.jader.a fyz.inženýrská   449 0 8 0 0
21450 F.architektury   938 0 17 0 0
21460 F. biomed. inženýrství   1100 2 35 0 0
21900 Celoškolská pracoviště   386 0 6 0 0
  22000 VŠCHT Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
22310 F.chemické technologie   1012 12 191 0 0
22320 F.tech.ochrany prostředí   187 1 30 0 0
22330 F.potr.a bioch.technolog.   1117 12 216 0 0
22340 F.chemicko-inženýrská   707 9 123 0 0
22900 Celoškolská pracoviště   570 6 67 0 0
  23000 ZČU Plzeň   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
23210 F.strojní   218 4 56 0 0
23220 F.elektrotechnická   276 12 45 0 0
23310 F. zdravotnických studií   603 10 176 0 0
23320 F.právnická   807 16 308 0 0
23330 F.filozofická   478 16 139 0 0
23410 F. designu a umění L. Sutnara   920 64 173 0 0
23420 F.pedagogická   1590 41 497 0 0
23510 F.ekonomická   875 29 241 0 0
23520 F.aplikovaných věd   654 29 116 0 0
  24000 TU Liberec   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
24210 F.strojní   249 1 5 0 0
24220 F.mechatroniky a MISD   226 0 10 0 0
24310 F.ekonomická   395 2 31 0 0
24410 F.textilní   246 0 14 0 0
24510 F.přírodověd.-human. a pedagog.   1095 2 115 0 0
24520 F.umění a architektury   165 1 19 0 0
24530 F. zdravotnických studií   137 0 4 0 0
  25000 UPa Pardubice   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
25110 Fakulta restaurování   5 0 1 0 0
25210 Fakulta filozofická   551 9 156 0 0
25310 F.chemicko-technologická   595 11 153 0 0
25410 F.ekonomicko-správní   1783 17 387 0 0
25510 Dopravní f.Jana Pernera   691 11 154 0 0
25520 F.zdravotnických studií   693 10 159 0 0
25530 F. elektrotechniky a informatiky   416 13 54 0 0
  26000 VUT Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
26110 F.stavební   1434 3 27 0 0
26210 F.strojního inženýrství   1542 4 30 0 0
26220 F.elektrot.a kom. tech.   1480 5 20 0 0
26230 F. inform. technologií   1870 3 18 0 0
26310 F.chemická   734 1 23 0 0
26410 F.architektury   420 2 7 0 0
26420 F.výtvarných umění   598 2 25 0 0
26510 F.podnikatelská   1459 4 53 0 0
26900 Celoškolská pracoviště   63 0 2 0 0
  27000 VŠB-TU Ostrava   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
27120 F.stavební   684 3 250 0 0
27200 Fakulta bezp. inženýrství   713 4 259 0 0
27230 F.strojní   678 8 319 0 0
27240 F.elektrot.a informatiky   1381 28 299 0 0
27350 F.hornicko-geologická   269 4 91 0 0
27360 F. materiálově-techologická   250 7 108 0 0
27510 F.ekonomická   1513 2 579 0 0
  28000 UTB Zlín   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
28110 F.technologická Zlín   601 0 146 0 0
28120 F. manag. a ekon. Zlín   1178 1 214 0 0
28130 Fakulta multimediálních komunikací   1326 23 284 0 0
28140 Fakulta aplikované informatiky   861 0 106 0 0
28150 Fakulta humanitních studií   1759 3 366 0 0
28160 Fakulta logistiky a krizového řízení   459 0 93 0 0
  31000 VŠE Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
31110 F.financí a účetnictví   921 0 193 0 0
31120 F.mezinárodních vztahů   1073 0 282 0 0
31130 F.podnikohospodářská   1619 0 363 0 0
31140 F.informat.a statistiky   1003 0 209 0 0
31150 Národohospodářská fakulta   502 0 131 0 0
31160 F.managementu   200 0 43 0 0
  41000 ČZU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
41110 F.provozně ekonomická   6674 0 1309 0 0
41210 F.agronomická   4908 0 1625 0 0
41310 F.technická   812 0 264 0 0
41320 F.lesnická a dřevařská   2091 0 551 0 0
41330 F.životního prostředí   1250 0 328 0 0
41340 Fakulta tropického zemědělství   400 0 69 0 0
41900 Celoškolská pracoviště   488 0 124 0 0
  43000 Mendelova univerzita v Brně   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
43110 F.provozně ekonomická   2138 0 520 0 0
43210 F.agronomická   1356 0 350 0 0
43310 F. regionálního rozvoje a mezin. studií   536 0 127 0 0
43410 F.lesnická a dřevařská   950 0 259 0 0
43510 F.zahradn.Lednice na Mor.   491 0 107 0 0
43900 Celoškolská pracoviště   261 0 68 0 0
  51000 AMU Praha   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
51110 F.hudební a taneční   309 1 135 0 0
51210 F.divadelní   679 5 80 0 0
51310 F.filmová a televizní   742 2 27 0 0
52900 AVU   532 7 119 0 0
53900 VŠUP   851 10 19 0 0
  54000 JAMU Brno   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
54510 F.hudební   189 0 87 0 0
54530 F.divadelní   548 0 67 0 0
55900 VSP Jihlava   707 0 7 0 0
56900 VŠTE v Českých Budějovicích   570 0 14 0 0
61900 AMBIS vysoká škola, a.s.   572 210 220 0 0
63900 Vysoká škola hotelová a ekonomická s.r.o.   180 0 10 0 0
6D900 University of New York in Prague, s.r.o.   299 0 7 0 0
6F900 VŠ mezinárodních a veřejných vztahů   279 6 66 0 0
6K900 VŠ evropských a regionálních studií   59 0 18 0 0
6N900 Filmová akademie M. Ondříčka   32 2 1 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra   85 0 21 0 0
6Q900 Newton College, a.s.   306 0 123 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky, o.p.s.   49 1 11 0 0
6S900 Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.   241 0 14 0 0
  technický řádek   přihlášek   uchazeč   střední škola   studium   přijímací rízení
72900 Vysoká škola obchodní v Praze, nadační fond   146 0 19 0 0
73900 Vysoká škola Sting, o.p.s.   6 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.   514 2 142 0 0
76900 Univerzita Jana Amose Komenského   158 0 89 0 0
78900 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.   347 1 40 0 0
79900 Pražská VŠ psychosociálních studií   334 0 88 0 0
7B900 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo   28 3 3 0 0
7C900 Moravská vysoká škola Olomouc   62 0 1 0 0
7D900 CEVRO Institut, z.ú.   51 0 0 0 0
7E900 Unicorn Vysoká škola s.r.o.,   191 4 7 0 0
7G900 Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.   39 1 15 0 0
7J900 Vysoká škola PRIGO, z.ú.   8 0 2 0 0
7L900 Prague City Vysoká Škola s.r.o.   6 0 0 0 0
7M900 Archip s.r.o.   69 0 4 0 0
7N900 Vysoká škola aplikované psychologie , s.r.o.   21 5 8 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ, o.p.s.   165 0 42 0 0
7R900 ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o.   103 7 2 0 0
7S900 Vysoká škola podnikání a práva, a.s.   224 0 52 0 0
7T900 Vysoká škola kreativní komunikace   157 0 34 0 0
7U900 Vysoká škola finanční a správní, a.s.   328 0 14 0 0
7V900 Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.   153 5 102 0 0