MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 549 211 281 52 5 3225
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 73 6 54 7 6 1487
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 56 3 47 2 4 1169
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 141 68 42 2 29 950
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 120 31 42 5 42 891
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 37 12 5 3 17 196
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 6 1 3 0 2 106
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 9 3 2 1 3 84
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 1 2 1 2 59
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 47
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 0 0 1 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 49 25 6 2 16 365
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 0 0 1 45
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 154
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 3 0 0 1 2 217
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 3 0 0 0 52
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 9
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 41
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 26
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 9
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 19
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 5 4 0 1 0 68
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 133 34 56 2 41 904
14210 MU - Filozofická fakulta 3 1 1 0 1 26
14220 MU - Právnická fakulta 5 3 0 0 2 42
14230 MU - Fakulta sociálních studií 5 0 1 0 4 21
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 26 8 1 0 17 113
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 21
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 25
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 0 0 0 2 13
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 35 3 16 6 10 621
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 7 2 3 0 2 71
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 24
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 5 2 0 1 2 18
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 12 6 1 1 4 108
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 16
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 3 1 1 1 0 31
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 76
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 1 0 1 24
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 8 1 1 0 6 72
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 268
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 14
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 15
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 11
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 23
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 20
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 11
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 12
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 11
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 1 0 2 0 19
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 5 0 3 2 0 208
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 42 23 0 0 19 251
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 10
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 45 31 1 4 9 262
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 3 3 0 0 0 47
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 4 2 0 0 2 43
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 10
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 21
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 8
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 1 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 1 0 6
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 6
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 9 6 0 0 3 74
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 9 8 0 0 1 66
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 3 2 1 0 0 12
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 14
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 3 0 1 1 1 17
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 3 0 0 0 54
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 1
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 14
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 19
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 3 1 1 0 1 48
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 22
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 11
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 13
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 2 0 1 0 7
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 28
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 8 6 0 0 2 124
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 0 0 3 0 12
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 13
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 37
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 0 1 0 6
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 18
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 4
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 3
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 16
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3