MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 197 140 34 23 0 2214
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 73 54 6 7 6 1487
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 20 7 13 0 0 1064
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 31 27 3 0 1 610
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 26 21 2 1 2 533
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 3 1 1 0 1 107
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 61
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 3 2 0 1 0 29
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 26
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 19
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 33 25 1 2 5 268
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 1 1 0 0 27
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 5 5 0 0 0 113
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 177
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 4 0 0 1 48
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 4
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 34
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 3 0 0 1 22
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 15
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 4 2 0 0 2 61
14110 MU - Lékařská fakulta 21 17 0 2 2 499
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 15
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 11
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 7
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 6 0 0 0 55
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 1 0 0 0 15
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 6 2 2 2 0 252
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 2 0 0 0 57
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 7 6 0 0 1 45
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 17
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 38
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 16
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 2 0 0 0 37
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 123
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 8
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 4
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 9
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 10
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 12
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 2 0 0 0 5
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 7
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 6
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 1 1 0 1 12
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 7 0 2 5 0 167
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 20 17 0 1 2 161
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 1 0 0 0 7
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 13 10 1 0 2 183
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 30
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 51
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 0 1 0 13
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 5
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 6
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 4 4 0 0 0 49
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 2 0 0 0 76
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 1 0 0 0 6
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 1 0 7
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 28
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 8
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 9
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 27
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 5
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 21
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 4 0 1 2 76
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 6
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 9
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 25
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2