MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 140 113 22 5 0 1554
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 56 47 3 2 4 1169
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 20 13 7 0 0 1064
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 18 16 0 0 2 467
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 24 20 2 1 1 423
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 8 7 1 0 0 67
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 46
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 34
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 25
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 14
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 28 21 0 1 6 200
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 20
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 70
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 5 5 0 0 0 143
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 27
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 27
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 32
14110 MU - Lékařská fakulta 24 15 8 0 1 359
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 6 3 0 0 3 40
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 5
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 13
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 7 6 1 0 0 212
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 2 0 0 0 29
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 36
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 19
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 15
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 1 1 0 0 21
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 90
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 4
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 8
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 9
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 5
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 9
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 7
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 11
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 110
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 15 13 0 0 2 123
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 14 13 0 0 1 151
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 3 2 0 0 1 22
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 20
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 4
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 30
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 23
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 23
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 4
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 8
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 16
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 8
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 10
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 4 4 0 0 0 39
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 6
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 13
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 9
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1