MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 282 119 145 17 1 1366
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 141 42 68 2 29 950
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 31 3 27 0 1 610
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 18 0 16 0 2 467
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 52 11 22 0 19 521
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 18 8 2 1 7 107
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 13
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 18
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 6
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 16 9 0 1 6 116
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 12
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 41
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 2 0 0 0 32
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 4 3 0 0 1 38
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 10
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 6 4 1 0 1 57
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 21
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 18
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 0 0 0 2 25
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 0
14110 MU - Lékařská fakulta 32 9 8 0 15 358
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 11
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 0 0 0 3 34
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 6
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 3 0 3 0 0 223
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 10
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 25
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 0 1 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 38
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 0 1 12
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 6 5 0 0 1 34
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 80
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 8
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 11 1 2 8 0 68
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 24 16 0 1 7 122
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 1 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 37 28 0 1 8 122
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 29
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 2 2 0 0 0 5
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 11 10 0 0 1 68
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 19
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 6
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 46
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 24
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 4 3 0 1 0 9
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 4 3 0 0 1 32
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 26
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 6
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 12
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 18
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 5
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 4
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 8
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 24
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 0 0 1 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 4
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2