MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 300 139 142 18 1 1434
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 120 42 31 5 42 891
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 26 2 21 1 2 533
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 24 2 20 1 1 423
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 52 22 11 0 19 521
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 35 22 1 1 11 162
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 12
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 1 1 0 0 12
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 1 0 0 0 7
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 17 9 0 0 8 78
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 9
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 23
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 24
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 17
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 22
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 23
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 119 46 40 3 30 689
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 8
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 17 9 0 0 8 86
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 4
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 14
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 8
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 8
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 36 3 18 3 12 551
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 2 0 0 0 29
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 11 3 0 0 8 90
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 8
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 2 0 0 0 13
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 34
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 10
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 8 4 0 0 4 56
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 209
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 7
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 12
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 7 7 0 0 0 21
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 5
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 6
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 0 1 7
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 53
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 12 5 0 0 7 91
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 13 7 1 0 5 91
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 24
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 6
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 3 3 0 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 6
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 15 14 0 0 1 74
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 8 5 1 2 0 69
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 5
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 0 1 14
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 4 1 2 0 1 13
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 4 3 0 0 1 43
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 6
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 0 1 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 5
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 17
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 11
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2