MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 298 115 151 30 2 773
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 37 5 12 3 17 196
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 3 1 1 0 1 107
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 8 1 7 0 0 67
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 18 2 8 1 7 107
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 35 1 22 1 11 162
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 7
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 5
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 29 19 2 3 5 94
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 14
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 13
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 0 0 2 19
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 1 0 1 1 20
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 9
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 7
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 30 4 16 0 10 168
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 18 4 4 0 10 49
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 6
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 13 1 7 1 4 91
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 6 2 1 0 3 10
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 34 16 5 2 11 83
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 7
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 5 2 3 0 0 26
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 7 4 1 0 2 18
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 71 15 48 1 7 270
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 3 0 2 1 0 44
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 9
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 1 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 4 2 0 0 2 18
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 0 1 3 0 40
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 35 23 1 3 8 92
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 5 4 1 0 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 31 22 1 1 7 102
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 4 4 0 0 0 19
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 2 1 0 1 0 9
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 35 23 2 3 7 145
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 17
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 5
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 6 2 0 0 4 39
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 2
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 8 2 2 1 3 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 5
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 4
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 5 1 0 0 28
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 1 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 3
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 1 1 0 13
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1