MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 427 214 130 75 8 3017
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 6 3 1 0 2 106
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 61
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 46
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 2 0 0 13
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 12
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 1 0 1 0 7
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 16 1 10 4 1 278
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 65 28 21 7 9 591
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 11 0 4 7 0 502
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 8 5 0 2 1 47
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 4 4 0 0 0 8
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 8 6 1 1 0 37
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 19 9 4 2 4 120
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 6 3 3 0 0 34
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 52 28 14 7 3 905
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 1 0 0 0 76
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 2 0 0 1 7
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 36 29 3 0 4 125
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 0 0 1 1 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 3 2 0 0 1 5
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 7 3 1 0 3 120
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 4
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 10 8 2 0 0 22
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 6 4 0 1 1 34
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 6
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 18
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 10
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 18
14210 MU - Filozofická fakulta 63 45 10 0 8 481
14220 MU - Právnická fakulta 2 1 0 0 1 95
14230 MU - Fakulta sociálních studií 11 8 1 0 2 233
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 23
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 5
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 2 0 1 0 84
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 5
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 21
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 10 0 9 1 0 511
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 2 0 0 2 64
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 11
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 40
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 3 0 2 1 0 89
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 16
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 11 9 2 0 0 91
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 31
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 11 10 0 0 1 64
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 3 2 0 0 1 19
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 2 2 0 0 12
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 1 1 0 4
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 4 1 0 3 0 9
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 12
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 0 0 2 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 3 0 1 2 0 18
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 0 3 1 0 16
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 32
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 2 0 0 1 13
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 4 1 0 1 2 17
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 1 0 0 0 4
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 7
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 1 0 43
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 17 12 5 0 0 82
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 20
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 5 3 1 1 0 76
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 1 1 0 0 8
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 3 2 1 0 0 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 7 5 1 0 1 28
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 3
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 6 6 0 0 0 88
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 4
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 18
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 15
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 21
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 29 6 11 10 2 143
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 8 1 6 1 0 100
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 6 2 2 2 0 25
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 8 0 2 6 0 42
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 1 0 15
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 6 3 1 0 2 119
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 9 5 2 1 1 66
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 16
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 2 0 1 0 10
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 0 1 1 65
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 1 0 2 0 9
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 46
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 4
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 6
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 4
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 1 1 0 0 0 12
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 3 0 2 1 0 99
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 74
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 21
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 47
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 25
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 6
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 19
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 18
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 6 4 0 1 1 50
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5