MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11220 UK v Praze - Právnická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 414 253 82 77 2 2318
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 9 2 3 1 3 84
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 3 0 2 1 0 29
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 34
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 1 0 0 0 18
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 2 1 1 0 0 12
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 16 10 1 4 1 278
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 108 74 7 24 3 546
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 173
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 6 2 0 3 1 35
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 4 1 0 3 0 27
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 8 7 0 0 1 192
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 58
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 4 0 0 0 35
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 41
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 7 6 0 0 1 14
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 20
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 4 1 2 0 1 15
14210 MU - Filozofická fakulta 14 10 2 1 1 97
14220 MU - Právnická fakulta 121 64 45 2 10 960
14230 MU - Fakulta sociálních studií 85 57 5 2 21 305
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 16
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 0 1 6
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 2 0 0 2 59
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 15
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 24 10 5 0 9 131
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 10
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 89
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 134 118 9 0 7 890
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 16
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 33
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 0 1 7
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 38
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 5
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 18
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 20
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 17
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 0 0 0 2 10
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 9
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 1 0 1 0 23
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 2 0 0 0 13
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 5
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 5 1 2 2 0 17
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 4 0 0 0 25
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 7
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 15
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 13
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 12
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 11
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 9 7 1 1 0 421
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 2 0 0 0 34
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 14
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 42
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 1 0 0 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 21
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 3 0 0 2 20
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 10
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 7 5 0 0 2 31
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 7
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 12
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 11
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 2
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 16
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 13 7 2 0 4 34
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 18
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 17
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 0 1 0 97
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 28 12 5 10 1 268
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 5 2 0 3 0 108
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 3 0 0 3 0 56
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 11 0 0 11 0 265
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 9 8 0 1 0 56
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 144
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 8
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 14
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 3 0 0 0 10
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 37
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 1 0 0 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 22
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 13
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 19
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 16
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 12
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 14
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8