MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 487 137 221 122 7 2372
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 6 2 1 1 2 59
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 26
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 25
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 7
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 7
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 65 21 28 7 9 591
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 108 7 74 24 3 546
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 15 0 7 8 0 479
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 2 1 1 0 0 10
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 20 8 9 2 1 80
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 10 4 3 2 1 41
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 14 4 3 4 3 313
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 5 4 0 0 1 74
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 7
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 6 4 0 1 1 39
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 44
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 10
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 11
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 18
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 13
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
14210 MU - Filozofická fakulta 6 2 1 1 2 91
14220 MU - Právnická fakulta 21 3 8 1 9 161
14230 MU - Fakulta sociálních studií 81 35 17 0 29 364
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 0 1 5
14330 MU - Fakulta informatiky 2 2 0 0 0 5
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 32
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1 9
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 8 5 0 0 3 58
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 3 0 3 0 0 175
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 23 7 4 1 11 131
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 17
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 14
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 25
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 2 1 1 0 28
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 4 0 0 0 35
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 9 6 0 1 2 29
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 13
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 1 0 0 1 9
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 4
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 1 2 0 0 20
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 10
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 8 0 6 1 1 11
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 3 0 2 1 0 12
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 2 0 0 0 21
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 0 1 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 7
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 5 2 1 2 0 27
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 1 0 0 10
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 0 1 1 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 14
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 8
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 8 2 2 2 2 87
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 11 5 1 3 2 71
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 1 0 0 1 23
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 0 0 0 3 23
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 6 4 0 0 2 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 4 0 0 1 13
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 1 0 1 0 19
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 0 0 1 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 9 4 1 1 3 22
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 16
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 16
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 11
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 63
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 3 2 0 1 0 15
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 6 0 5 1 0 105
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 49 17 19 8 5 321
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 25 10 6 7 2 210
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 10 1 5 4 0 71
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 54 0 22 32 0 208
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 6 3 0 0 3 45
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 22 14 2 2 4 203
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 28
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 27
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 6 3 1 0 2 18
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 1 0 0 2 68
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 7
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 13
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 15
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 15
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 1 1 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 55
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 1 0 0 1 0 44
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 12
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 14
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 5
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 13
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 10
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 3
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 23
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 17
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 7
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4