MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 107 52 0 55 0 1443
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 1 0 47
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 11 4 0 7 0 502
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 0 2 0 173
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 15 7 0 8 0 479
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 2 1 0 1 0 14
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 3 1 0 2 0 23
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 1 0 38
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 6
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 5 4 0 1 0 354
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 53
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 22
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 31
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 3 0 0 0 5
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 10
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 4
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 11 8 0 3 0 72
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 34
14230 MU - Fakulta sociálních studií 4 3 0 1 0 74
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 21
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 12
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 80
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 22
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 3
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 9
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 2 0 0 0 28
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 26
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 19
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 2
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 4
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 11
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 20
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 0 1 0 2
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 0 2 0 30
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 38
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 20
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 8
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 4 0 0 0 12
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 36
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 10
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 0 1 0 10
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 8
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 2 0 0 0 14
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 0 1 0 92
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 4 0 0 4 0 65
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 10
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 0 5 0 33
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 1 0 1 0 12
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 7 3 0 4 0 133
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 1 0 1 0 29
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 2 0 1 0 23
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 9 9 0 0 0 13
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 66
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 0 2 0 6
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 24
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 41
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 22
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 20
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 13
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 0 2 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 17
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 19
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 13
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1