MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 32 10 11 11 0 77
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 8 0 5 2 1 47
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 5
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 1 1 0 14
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 3 2 1 0 14
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 3 2 0 0 1 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 2 1 1 0 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 1 0 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 1 0 1 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 1 0 0
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 1 0 0
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 0
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 1 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 1 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2