MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 22 8 10 4 0 45
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 8
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 6 4 2 0 0 7
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 4 0 0 2 2 13
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 3
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2