MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 44 10 24 9 1 114
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 3
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 8 1 6 1 0 37
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 1 1 0 0 10
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 3 0 1 2 0 23
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 6 2 4 0 0 7
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 1 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 0 4 2 0 35
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 2 2 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 1 1 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1