MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 686 309 301 66 10 1510
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 49 6 25 2 16 365
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 33 1 25 2 5 268
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 28 0 21 1 6 200
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 16 0 9 1 6 116
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 17 0 9 0 8 78
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 29 2 19 3 5 94
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 19 4 9 2 4 120
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 6 0 2 3 1 35
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 20 9 8 2 1 80
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 3 0 2 1 0 38
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 11 2 6 0 3 35
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 21 13 6 0 2 149
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 7 2 5 0 0 66
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 1 1 0 0 11
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 3 3 0 0 0 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 44 29 10 0 5 90
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 9 9 0 0 0 14
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 4 1 1 0 2 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 16 12 1 1 2 43
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 9
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 3
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 2 1 0 0 1 7
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 10 1 5 0 4 67
14210 MU - Filozofická fakulta 7 3 0 1 3 16
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 10
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 1 0 0 1 10
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 63 39 10 1 13 159
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 5 3 0 2 0 12
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1 3
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 1 0 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 33
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 14
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 8
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 35 20 3 1 11 103
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 10
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 10 1 9 0 0 63
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 9 3 0 0 6 29
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 25
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 13
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 6
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 22
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 0 2 0 0 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 4 3 0 0 1 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 7 4 2 0 1 22
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 0
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 23 11 8 2 2 27
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 4 3 1 0 0 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 3 0 1 1 1 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 12 3 4 0 5 17
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 3 0 0 0 9
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 16 3 8 5 0 61
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 4 0 3 1 0 9
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 67 30 11 3 23 138
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 9 6 1 1 1 21
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 97 51 19 4 23 211
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 26 12 6 1 7 56
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 4 2 1 0 1 11
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 1 2 0 0 3
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 6 4 1 1 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 4 0 2 0 2 25
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 0 0 0 2 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 13 7 2 0 4 8
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 3 2 0 0 1 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 23 16 3 0 4 43
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 1 0 0 1 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 1 0 0 2 9
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 5 0 3 2 0 13
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 7 2 2 3 0 26
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 5 0 4 0 1 15
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 14 2 5 6 1 12
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 4 1 0 9
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 4 3 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 23 10 6 1 6 49
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 58 36 12 3 7 187
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 9 2 3 4 0 12
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 13 11 0 1 1 21
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 21 13 2 4 2 117
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 3 1 1 1 0 18
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 6
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 2 0 0 8
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 7
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 7
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
71900 Soukr VŠ ekon. studií - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0