MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 463 204 173 78 8 3002
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 1 1 0 154
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 5 0 5 0 0 113
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 70
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 1 0 1 41
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 23
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 0 2 0 0 14
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 52 14 28 7 3 905
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 8 0 7 0 1 192
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 14 3 4 4 3 313
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 5 0 4 1 0 354
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 6 2 3 1 0 14
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 4 0 0 2 2 13
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 6 4 0 2 0 35
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 21 6 13 0 2 149
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 6 2 3 1 0 34
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 13 4 9 0 0 163
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 7 4 3 0 0 27
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 14 10 3 0 1 63
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 4 1 2 0 1 19
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 27 17 4 0 6 276
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 4 2 0 1 1 5
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 8 5 1 0 2 17
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 30 26 0 2 2 155
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 6 5 1 0 0 16
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 3 0 0 0 12
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 2 2 0 0 0 13
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 3
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
14210 MU - Filozofická fakulta 8 2 2 3 1 154
14220 MU - Právnická fakulta 3 1 1 0 1 61
14230 MU - Fakulta sociálních studií 2 1 0 0 1 104
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 16
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 29 16 3 2 8 269
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 12
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 0 1 11
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 7 0 6 1 0 148
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 6 1 1 0 4 49
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 12
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 13 5 5 2 1 164
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 1 0 0 0 5
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 7
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 0 0 1 5
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 0 2 0 30
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 37
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 39 21 11 3 4 208
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 2 0 0 1 22
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 15
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 7 3 3 1 0 12
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 14
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 4 0 0 2 18
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 7
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 10 1 4 3 2 8
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 1 0 0 2 13
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 3 2 0 1 0 5
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 9
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 3 0 3 0 0 28
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 3 2 0 1 0 25
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 8 3 0 0 5 25
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 3 0 0 1 2 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 9 6 1 2 0 29
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 3 1 1 0 1 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 12
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 2 0 1 0 39
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 7 5 0 1 1 26
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 23
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 13 6 3 3 1 202
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 2 0 0 1 11
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 4
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 2 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 24 12 4 0 8 101
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 6 4 1 0 1 43
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 2 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 8
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 9
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 2
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 3
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 6
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 12
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 0 1 0 9
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 37
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 10 0 6 0 4 91
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 6 2 3 1 0 67
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 7 2 3 0 2 25
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 1 1 0 43
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 2 0 0 1 15
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 21 5 7 7 2 157
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 24 12 4 5 3 85
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 5 1 1 2 1 29
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 9 4 0 3 2 22
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 8 3 1 3 1 91
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 1 0 1 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 4 2 1 1 0 69
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 5
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 4
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 21
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 54
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 30
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 20
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 35
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 8
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 16
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 8
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 9
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 3 0 2 1 0 63
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 25
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2