MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 164 93 43 28 0 1282
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 0 1 2 217
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 177
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 5 0 5 0 0 143
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 2 0 0 32
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 24
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 13
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 76
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 58
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 5 0 4 0 1 74
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 53
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 7 5 2 0 0 66
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 3 2 0 0 1 8
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 13 9 4 0 0 163
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 27
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 6 5 0 1 0 61
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 4 3 1 0 0 31
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 6
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 1 1 0 0 43
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 6
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 36
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 11
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 18
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 8
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 16
14510 MU - Fakulta sportovních studií 11 10 1 0 0 116
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 31
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 11
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 11
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 2 0 0 0 70
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 6
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 2
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 20
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 10
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 5
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 1 5 0 0 27
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 5 1 1 1 2 15
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 7
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 7
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 2 0 0 0 15
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 6
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 0 1 0 111
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 8 4 4 0 0 23
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 2 0 0 0 21
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 1 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 6 1 0 2 3 22
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 5
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 1 0 0 0 30
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 1 0 0 1 12
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 1 1 0 32
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 6
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 2
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 5 2 1 1 1 6
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 9 0 0 0 17
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 6
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 12
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 3 0 1 0 8
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 16
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 5
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 4
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 38
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 7 1 2 2 2 55
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 1 0 1 0 72
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 2 2 0 0 18
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 5 0 3 2 0 15
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 3 0 0 0 6
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 19 13 2 4 0 139
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 4 2 1 0 1 66
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 12 5 0 7 0 48
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 7 6 1 0 0 28
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 1 1 0 0 51
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 6
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 1 0 1 0 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 12
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 19
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 0
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3