MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 250 128 98 20 4 598
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 0 3 0 0 52
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 5 0 4 0 1 48
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 27
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 4 0 3 0 1 38
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 17
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 3 0 1 0 2 19
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 7
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 7
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 11
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 7 3 4 0 0 27
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 27
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 8 3 2 0 3 12
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 18 16 0 0 2 20
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 15 10 3 1 1 23
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 14 9 3 0 2 33
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 59 29 18 2 10 163
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 10 10 0 0 0 21
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 4 3 0 0 1 4
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 1 1 0 1 21
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 1 0 0 2
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 3 1 1 0 1 1
14110 MU - Lékařská fakulta 4 0 2 1 1 88
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 11
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 11
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 7
14410 MU - Pedagogická fakulta 5 3 2 0 0 17
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 17
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 12
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 4 2 2 0 0 26
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 7
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 2
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 14
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 15
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 0 1 0 2 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 8
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 0 1 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 14 0 11 3 0 45
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 5 2 1 0 2 8
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 11 3 6 0 2 17
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 10 4 4 0 2 114
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 1 0 9
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 3 0 1 1 1 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 2 0 0 16
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 0 0 1 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 3 1 0 0 2 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 8 6 1 0 1 15
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 12 5 6 0 1 40
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 2 0 1 0 1 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 2
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 0 0 0 2 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 3 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 5 5 0 0 0 12
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 1 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 4
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 0 1 0 4
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 8 5 3 0 0 30
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 30 18 3 7 2 18
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 3
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1