MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 223 71 134 11 7 467
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 9
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 10
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 36 3 29 0 4 125
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 4 0 4 0 0 35
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 0 4 1 1 39
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 22
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 2 0 0 0 2 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 0 2 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 14 3 10 0 1 63
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 1 1 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 8 2 3 0 3 12
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 3 3 0 0 0 9
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 5 3 1 0 1 14
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 3 0 2 0 1 8
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 51 29 12 0 10 132
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 9 6 0 1 2 19
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 3
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 0 0 0 2 8
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 0 0 1 0
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 20 2 14 0 4 87
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 29
14230 MU - Fakulta sociálních studií 5 1 0 0 4 29
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 1
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 9 2 5 0 2 25
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 0 1 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 4 0 0 45
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 4 0 1 0 3 18
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 10
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 3
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 9
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 15
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 6 2 1 0 3 9
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 1 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 3 0 0 18
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 27 7 11 1 8 35
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 10
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 7 1 2 0 4 28
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 5 3 0 1 1 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 0 0 1 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 5 1 2 0 2 13
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 3
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 7 0 7 0 0 30
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 0 1 12
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 0 1 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 3 0 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 5 2 0 2 1 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 0 0 0 2 4
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 1 0 0 0
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 4 3 1 0 0 1
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 8 3 0 4 1 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1