MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 252 63 175 6 8 224
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 0 1 1 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 3 0 3 0 0 7
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 18 0 16 0 2 20
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 0 3 0 0 9
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 3 0 2 0 1 6
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 32 9 17 1 5 24
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 20 3 15 0 2 44
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 19 8 7 0 4 18
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 14 6 5 0 3 10
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 4 1 3 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 4 2 1 0 1 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 26
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 4 0 4 0 0 17
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 6 2 3 1 0 7
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 2 0 0 2
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 0 0 1 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 6
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 3 0 3 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 0 1 0 1 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 0 1 0 1 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 1 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 2 0 0 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 0
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 2
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 1 0 1 0 0 0
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 0
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 1 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 5 0 3 0 2 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 34 2 29 1 2 49
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 9 4 3 0 2 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 8 2 2 0 4 7
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 9 0 8 0 1 8
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 1 0 1 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 9 0 9 0 0 33
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 1 1 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 4 0 3 0 1 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 8
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 48 24 14 2 8 14
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0