MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 60 26 29 4 1 117
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 0 1 5
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 2 0 2 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 7
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 15 3 10 1 1 23
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 5 1 3 0 1 14
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 3 2 0 0 1 6
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 12 5 5 0 2 60
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 5
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 1
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 2
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 6
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 6 3 0 1 2 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 10 7 1 2 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2