MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 237 93 134 7 3 371
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 41
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 34
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 27
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 6 1 4 0 1 57
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 22
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 3 0 1 1 1 20
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 44 10 29 0 5 90
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 4 2 1 0 1 19
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 14 3 9 0 2 33
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 3 2 0 0 1 8
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 32 17 9 1 5 24
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 29 15 8 1 5 65
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 7 5 1 0 1 7
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 4 2 2 0 0 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 5 0 1 1 3 5
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 2
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 4 1 1 0 2 3
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 34
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 5
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 9 4 3 0 2 46
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 5
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 16
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 2 0 1 0 1 22
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 7 1 2 0 4 12
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 11
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 6 0 3 0 3 0
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 8
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 2 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 8 1 6 1 0 8
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 2 0 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 14 4 8 0 2 20
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 2 1 1 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 14 3 4 0 7 25
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 10
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 3 2 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 2 0 1 0 1 12
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 0
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 3 1 2 0 0 13
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 1 0 0 1 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 6 3 1 1 1 7
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 6 2 2 0 2 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 0 0 1 0
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 1 0 0 0 0
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 3
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 2 1 0 0 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 4
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 11 4 5 0 2 18
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 8
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 3 0 2 0 1 6
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 4 1 2 0 1 11
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 2 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 10
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 7 5 1 0 1 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 11 8 2 1 0 6
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0