MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 422 136 251 28 7 1323
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 26
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 4 0 3 0 1 22
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 2 0 0 21
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 9
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 7 1 3 0 3 120
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 41
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 44
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 31
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 2 0 1 1 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 9 0 9 0 0 14
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 27 4 17 0 6 276
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 6 0 5 1 0 61
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 59 18 29 2 10 163
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 51 12 29 0 10 132
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 20 15 3 0 2 44
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 12 5 5 0 2 60
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 29 8 15 1 5 65
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 27 16 5 0 6 71
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 5 5 0 0 0 7
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 1 0 0 2 29
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 5 2 1 0 2 5
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 5
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 1 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 0 0 2 20
14210 MU - Filozofická fakulta 7 2 4 1 0 90
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 34
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 76
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 5 2 1 0 2 12
14410 MU - Pedagogická fakulta 28 11 8 2 7 136
14510 MU - Fakulta sportovních studií 4 0 1 1 2 38
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 1 0 0 0 6
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 5
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 59
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 3 1 2 0 0 20
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 4
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 7 1 6 0 0 63
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 8
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 3 0 2 0 1 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 1 0 0 6
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 18
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 14 5 9 0 0 71
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 1 0 0 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 5
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 1 2 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 1 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 5 1 2 0 2 10
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 8
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 8
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 4 0 4 0 0 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 3 0 0 0 3 5
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 3
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 5 0 5 0 0 15
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 2 1 0 31
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 12 2 8 0 2 33
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 25
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 30 3 23 1 3 184
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 5 0 3 0 2 11
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 3 2 1 0 0 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 2 0 0 2 13
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 4 2 1 0 1 19
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 1 1 0 1 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 0 0 1 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 5
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 6
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 7
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 1 1 0 0 7
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 5
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 2 0 0 14
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 0 0 1 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 0 1 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 4 1 2 1 0 12
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 4 0 3 0 1 21
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 0 4 0 2 11
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 4 2 0 2 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 3 0 0 2 1 11
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 17
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 4 0 4 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 0 0 1 4
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 4
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 12 3 6 0 3 19
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 43 23 5 9 6 27
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 12
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 12
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1