MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 498 161 310 9 18 525
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 7 0 6 0 1 14
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 2 0 0 10
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 3 0 3 0 0 5
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 4 0 2 1 1 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 1 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 10 0 10 0 0 21
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 9 0 6 1 2 19
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 19 7 8 0 4 18
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 0 0 1 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 7 1 5 0 1 7
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 27 5 16 0 6 71
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 1 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 1 0 4
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
14220 MU - Právnická fakulta 3 0 3 0 0 14
14230 MU - Fakulta sociálních studií 5 0 4 0 1 11
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 4
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 0 1 0 1 1
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 5 1 2 0 2 46
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 8
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 0
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 5 0 3 0 2 7
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 0 0 0 2 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 0 0 1 2
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 0 2 0 1 6
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 3 0 3 0 0 5
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 1 3 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 15 5 7 0 3 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 4 0 3 0 1 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 1 2 0 0 19
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 0 2 0 0 12
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 4 0 3 0 1 15
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 27 2 22 1 2 37
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 7 2 3 1 1 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 4 0 3 1 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 0 1 0 1 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 9 1 3 0 5 29
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 0 0 0 2 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 3
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 0
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 10 1 6 0 3 19
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 0 1 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 5 1 2 0 2 4
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 0
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 0 1 1 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 3 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 9 0 9 0 0 40
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 13 0 12 0 1 27
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 14 0 10 0 4 31
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 3 0 1 7
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 8 0 8 0 0 12
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 58 13 29 1 15 58
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 38 4 27 0 7 81
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 2 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 4
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 22 0 21 0 1 44
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 3
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 1 1 0 0 4
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 12 6 4 0 2 28
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 190 114 38 0 38 97
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0