MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 69 15 47 2 5 33
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 1 0 1 0
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 4 1 1 0 2 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 4 0 3 0 1 4
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 14 5 6 0 3 10
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 4 2 2 0 0 6
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 0 5 0 0 7
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 1 0 0 0
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 1 0 1 0
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 0
14510 MU - Fakulta sportovních studií 2 0 2 0 0 0
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 2
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 0 0 1 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 1 0 0 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 0 1 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 2 0 1 0 1 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 0 0 1 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 1 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 0 1 0
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 5 1 1 0 3 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 2
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 0
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 2 0 2 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 0
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 6 2 4 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0