MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 130 20 90 18 2 113
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 10 2 8 0 0 22
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 2 0 0 11
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 10
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 8 1 5 0 2 17
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 0
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 1 0 0 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 29 5 13 6 5 20
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 4 2 1 1 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 23 4 14 3 2 14
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 3 0 1 1 1 1
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 8
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 3
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 6
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 2 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 7 0 5 0 2 3
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 8 1 3 1 3 8
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 2 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 0
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 1 0 0 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 4 0 1 1 2 6
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 9 1 5 0 3 14
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 2 0 0 11
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 0 0 0 1 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 3 2 0 4 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 4 1 1 0 2 6
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 0
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 3 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 1 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 1 1 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1