MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 86 25 49 11 1 41
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 0
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 9 1 6 1 1 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 6 1 2 2 1 0
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 16 2 9 2 3 6
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 8 1 4 2 1 1
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 5 0 4 0 1 7
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 8 3 4 0 1 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 0 2 1 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 0 1 0
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 0 1 0 0 0
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 8 3 4 0 1 0
23220 ZČU v Plzni - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 4
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 1 1 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 1 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 11 7 1 1 2 8
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 4 1 2 0 1 0
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 3 1 0 0 2 0
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 2
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 1 0 0 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 1 1 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 5 4 0 1 0 10
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1