MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 281 82 162 33 4 530
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 9
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 4
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 6 0 4 1 1 34
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 12
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 2 0 0 18
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 2 0 2 0 0 10
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 30 0 26 2 2 155
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 4 1 3 0 0 31
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 8
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 0 1 0 2 29
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 29 13 5 6 5 20
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 9 6 1 1 1 3
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 21 7 8 3 3 18
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 0 1 2 0 24
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 53 22 28 3 0 70
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 9 7 1 0 1 9
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 11
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 13
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 7
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 9
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 4 3 0 0 1 20
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 12
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 3 0 3 0 0 5
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 3 0 0 12
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 1
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 15 2 8 0 5 52
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 4
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 0
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 9 3 3 1 2 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 1 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 6 0 2 3 1 10
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 11 0 7 0 4 12
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 15 1 10 3 1 59
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 2 1 0 0 1 1
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 3
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 41 13 21 1 6 81
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 5 1 2 1 1 7
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 2 1 0 0 1 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 1 0 0 1 2
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 2 0 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 1
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 7
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 0 1 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 0 3 0 0 12
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 1 2 0 0 7
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 4 2 0 2 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 4 4 0 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 2 0 1 1 0 1
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 9
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 1 0 0 1 0
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 2 1 0 0 1 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 7
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1