MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 191 53 114 18 6 261
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 15
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 18
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 1 0 9
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 4
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 16 1 12 1 2 43
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 0 0 1 8
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 1 5 0 0 16
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 2 1 0 0 1 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 4 3 1 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 5 1 0 1 3 5
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 1 2 0 2 5
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 4 1 2 1 0 2
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 6 2 1 2 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 21 8 7 3 3 18
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 5 1 3 0 1 20
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 18 4 11 1 2 30
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 21 11 8 1 1 15
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 1 0 0 0 1 5
14210 MU - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 0
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 2
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 6
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 0 1 1
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 5 0 5 0 0 11
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 3
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 1
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 8
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 2 0 0 0 4
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 0
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 6
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 3 1 1 0 1 7
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 8
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 6 1 5 0 0 14
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 8 3 3 1 1 3
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 0 0 2 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 7 0 5 2 0 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 8 1 3 1 3 7
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 6 2 3 0 1 10
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 2
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 1 0 0 3
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 7 0 6 0 1 11
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 2
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 5 3 0 0 2 9
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 0 0 1 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 10
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 9 4 2 0 3 7
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 0
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 7 0 5 0 2 4
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 1 0 0 1 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 0
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 7
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 4 0 4 0 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 6 2 3 1 0 16
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 1 0 0 1 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 2 0 0 5
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 1
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 0
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 0
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 1