MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 81 29 42 9 1 285
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 5 0 4 1 0 68
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 4 0 2 0 2 61
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 32
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 2 0 0 0 2 25
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 23
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 7
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 9
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 0 3 0 0 12
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 1 1 0 0 43
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 1 0 1 21
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 1 0 2 0 24
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 5 3 1 0 1 20
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 1 0 0 0 1 7
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 7
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 0 0 2 20
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 3 0 2 0 1 13
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 0 0 2 3
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 2 0 1 0 1 0
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 1
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 11 0 8 3 0 44
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 3 3 0 0 0 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 5 2 0 0 3 6
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 7 1 4 1 1 46
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 0 1 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 1 1 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 1 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 1 1 0 0 5
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 5 3 1 0 1 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 2 0 0 1 6
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 9 5 4 0 0 43
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 0
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 1 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 7 3 3 1 0 9
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1