MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 256 104 125 27 0 366
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 18
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 20
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 1 0 0 13
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 4
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 13
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 1 0 0 0 6
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 4
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 23 14 4 3 2 14
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 16 9 2 2 3 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 53 28 22 3 0 70
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 18 11 4 1 2 30
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 7
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 17 11 2 3 1 9
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 8
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 4
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 4
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 9
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 4
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 3 1 1 0 1 8
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 0 3 0 1 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 13 7 3 0 3 6
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 1 1 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 8 0 7 0 1 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 17
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 5 2 2 0 1 14
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 8
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 5 2 0 1 2 21
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 19 3 12 0 4 24
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 4 2 0 1 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 1 0 2 2 14
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 4 1 1 1 1 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 0 0 0 1 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 1 1 0 1 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 3 0 3 0 0 18
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 4 0 3 0 1 18
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 5 0 2 1 2 26
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 4 0 3 1 0 14
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 2 1 0 0 6
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 42 7 29 2 4 81
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 3 2 1 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 1 0 1 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 1 0 1 0 0 7
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 6
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 0 1 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 2
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 5 5 0 0 0 4
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 9
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 4 1 1 1 1 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 4
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1