MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 111 22 69 17 3 68
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 1 0 0 0
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 7
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 3
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 2
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 3 1 1 0 1 1
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 0
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 4 1 2 0 1 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 4 1 1 0 2 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 3 1 0 1 1 1
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 8 4 1 2 1 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 9 1 7 0 1 9
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 21 8 11 1 1 15
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 7
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 17 2 11 3 1 9
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 1
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 0
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 1 0 0 0
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 0 1 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 0 1 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 5 0 1 0 4 1
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 1 1 0 0 0
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 0 2 2 0 0
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 1 0 0 0
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 1 1 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 0
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 1 0 0 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 0 0 2 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 1 0 0 1 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 0
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 8 2 4 0 2 3
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 0 1 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 4 1 1 2 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 10 0 9 1 0 14
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 1 0 0 0
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
61900 Bankovní institut VŠ - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 4 0 2 1 1 1