MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 13 8 5 0 0 166
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 10
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 11
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 3
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 1
14410 MU - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 3
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 1 0 0 0 11
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 74
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 4
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 10
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 2 2 0 0 0 21
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 9
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 16
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 7
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 69
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3