MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14110 MU - Lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 522 225 235 61 1 3144
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 133 56 34 2 41 904
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 21 0 17 2 2 499
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 24 8 15 0 1 359
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 32 8 9 0 15 358
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 119 40 46 3 30 689
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 30 16 4 0 10 168
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 18
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 4 2 1 0 1 15
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 5
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 4
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 10 5 1 0 4 67
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 9
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 19
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 36
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 4 2 0 1 1 88
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 3
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 34
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 0 0 0 2 20
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 1 0 0 1 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 5
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 0 0 0 2 20
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14210 MU - Filozofická fakulta 15 12 0 2 1 162
14220 MU - Právnická fakulta 12 8 3 0 1 107
14230 MU - Fakulta sociálních studií 7 3 1 0 3 87
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 97 64 5 7 21 521
14330 MU - Fakulta informatiky 4 3 0 0 1 21
14410 MU - Pedagogická fakulta 19 11 1 6 1 265
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 0 0 2 1 173
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 6 5 1 0 0 59
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 104 34 53 10 7 1131
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 20 7 4 2 7 327
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 43
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 0 0 0 2 17
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 43 20 4 1 18 342
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 61
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 3 1 1 0 1 82
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 8 4 2 1 1 109
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 10 5 2 1 2 95
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 45 18 18 3 6 293
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 12 1 5 4 2 576
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 28
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 41
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 15
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 19
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 4 1 0 0 3 18
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 1 0 15
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 6
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 0 1 10
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 7 1 1 3 2 110
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 5 1 0 1 80
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 11 5 2 0 4 97
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 2 1 0 0 1 16
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 26
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 7
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 19 5 0 0 14 107
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 9 5 0 0 4 140
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 4 2 0 1 1 29
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 4 1 0 1 47
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 17 6 3 7 1 56
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 11
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 23 17 2 2 2 212
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 2 0 1 1 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 2 2 0 0 0 29
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 2 0 1 0 1 9
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 3 0 0 0 3 11
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 3 1 0 2 38
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 1 0 0 0 67
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 0 0 0 1 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 0 0 1 11
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 2
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 3
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 21
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 5
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 2 1 0 1 0 31
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 3 0 2 1 0 132
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 10
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 20
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 12
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 0 1 0 10
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 5
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 39
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1