MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14210 MU - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 1155 287 628 212 28 3749
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 1 0 1 26
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 15
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 7
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 11
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 5
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 63 10 45 0 8 481
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 14 2 10 1 1 97
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 6 1 2 1 2 91
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 11 0 8 3 0 72
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 3 0 2 0 1 7
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 3
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 7 0 3 1 3 16
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 7
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 8 2 2 3 1 154
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 8
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 11
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 20 14 2 0 4 87
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 1 1 0 0 0
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 7
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 7 4 2 1 0 90
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 4
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 1 0 0 1 8
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 2 1 1 0 0 13
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 1 0 1 0 0 3
14110 MU - Lékařská fakulta 15 0 12 2 1 162
14220 MU - Právnická fakulta 78 7 40 19 12 573
14230 MU - Fakulta sociálních studií 114 28 53 15 18 877
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 108 30 36 9 33 232
14330 MU - Fakulta informatiky 29 11 9 6 3 56
14410 MU - Pedagogická fakulta 397 135 114 75 73 1180
14510 MU - Fakulta sportovních studií 14 2 4 8 0 119
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 107 23 44 14 26 345
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 35
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 21
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 95 0 89 6 0 892
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 16 2 7 1 6 142
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 3 1 2 0 0 19
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 11 3 1 1 6 55
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 21 5 10 1 5 303
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 1 1 0 18
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 2 0 1 1 0 13
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 3 0 1 1 1 22
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 20
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 14
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 15
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 12 0 12 0 0 208
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 20
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 2 0 2 0 0 69
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 2 0 1 1 0 17
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 19 6 7 2 4 82
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 1 1 0 1 16
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 8 3 3 0 2 40
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 46
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 7 4 0 0 3 13
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 0 1 1 0 7
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 1 0 0 1 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 1 0 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 1 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 5
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 0 1 0 1 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 2 0 1 1 0 14
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 11 8 3 0 0 25
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 12
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 2 0 1 0 1 19
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 1 0 4
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 0
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 2 0 2 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 5 4 0 0 1 12
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 12 8 2 0 2 62
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 1 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 12
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 5
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 12
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 13 4 3 3 3 28
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 1 2 2 1 20
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 4 0 2 2 0 17
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 1 1 0 8
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 1 0 0 13
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 5 0 4 1 0 15
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 1 0 0 1 0 29
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 29 6 8 3 12 111
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 0 1 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 8 6 1 0 1 13
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 2 0 0 1 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 1 1 0 0 18
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 2 0 1 0 1 80
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 2 0 0 1 1 6
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 17 5 7 1 4 96
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 1 0 1 1 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 9
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 8 0 8 0 0 30
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 7 0 5 1 1 21
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 2 0 0 7
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 14
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 1 0 0 0 7
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 2 1 0 0 10
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 14
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 0 0 0 1 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 16 0 9 6 1 111
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 3 0 2 1 0 72
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 40 5 27 6 2 85
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 11 4 2 3 2 41
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 7 3 3 0 1 18
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 23
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 7
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 24
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 28
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 18
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 1 0 0 1 0 19
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 6 0 5 1 0 84
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 6 1 4 0 1 28
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 4 1 1 2 0 7
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 17
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 4 1 0 0 3 3
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2