MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14220 MU - Právnická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 566 273 166 114 13 2713
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 5 0 3 0 2 42
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 11
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 11
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 14
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 6
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 95
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 121 45 64 2 10 960
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 21 8 3 1 9 161
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 34
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 2 0 0 1 1 10
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 1 1 0 1 61
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 11
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 29
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 34
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 3 0 0 0 14
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 3
13420 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta výr. technologií a 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 5
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 12 3 8 0 1 107
14210 MU - Filozofická fakulta 78 40 7 19 12 573
14230 MU - Fakulta sociálních studií 111 70 10 13 18 606
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 44 31 4 5 4 136
14330 MU - Fakulta informatiky 24 17 1 4 2 43
14410 MU - Pedagogická fakulta 65 38 4 17 6 409
14510 MU - Fakulta sportovních studií 7 3 1 3 0 81
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 184 112 24 27 21 592
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 38
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 1 0 0 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 4 0 3 1 0 194
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 38 14 10 5 9 1017
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 8 6 1 0 1 39
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 125
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 17
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 13
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 14
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 14
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 21
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 6
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 56
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 15
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 23
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 28
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 0 0 0 1 24
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 19
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 13
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 11
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 4 4 0 0 0 19
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 15
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 1 0 1 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 6
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 10
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 3
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 5
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 4
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 0 2 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 2
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 9 1 4 3 1 229
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 20
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 7
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 0 0 0 1 16
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 10
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 8
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 18
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 7 5 1 0 1 58
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 10
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 2
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 9 5 2 1 1 50
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 3 0 1 2 0 39
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 2 0 0 14
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 0 1 0 12
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 14
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 6
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 14 8 0 2 4 127
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 6
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 2 0 1 1 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 31 20 0 3 8 61
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 0 1 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 1 0 47
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 27
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 4
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 1 0 0 1 0 48
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 2 1 0 0 7
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 34
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 7 2 4 1 0 93
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 1 0 1 25
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 18
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 3 0 1 2 0 96
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 8 2 2 0 4 41
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 23
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 4
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 5
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 1 0 0 1 5
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 5 2 2 0 1 145
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 26
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 3 0 1 1 1 65
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 2 2 0 0 0 7
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 7
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 0 1 0 16
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 10
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 5
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 3
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 20
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 7
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6A900 VŠ aplik. práva - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6K900 VŠ evrop. reg. studií - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 5
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5