MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14230 MU - Fakulta sociálních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 546 151 329 61 5 2688
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 5 1 0 0 4 21
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 8
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 11 1 8 0 2 233
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 85 5 57 2 21 305
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 81 17 35 0 29 364
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 4 0 3 1 0 74
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 0 1 10
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 104
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 18
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 1 0 0 0 11
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 5 0 1 0 4 29
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 5
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 76
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 5 4 0 0 1 11
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 9
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 8
14110 MU - Lékařská fakulta 7 1 3 0 3 87
14210 MU - Filozofická fakulta 114 53 28 15 18 877
14220 MU - Právnická fakulta 111 10 70 13 18 606
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 18 4 4 1 9 107
14330 MU - Fakulta informatiky 6 5 0 1 0 39
14410 MU - Pedagogická fakulta 59 27 13 8 11 540
14510 MU - Fakulta sportovních studií 9 2 2 1 4 86
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 67 19 12 5 31 276
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 4 0 3 0 1 10
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 12
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 22 0 22 0 0 587
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 77 4 38 3 32 392
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 11
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 9 2 2 0 5 51
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 5 0 2 0 3 170
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 1 0 0 19
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 7
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 12
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 1 0 0 0 1 5
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 11
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 1 0 1 0 0 23
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 4 0 2 2 0 124
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 16
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 36
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 1 3 0 0 40
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 0 0 1 21
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 2 0 0 0 2 36
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 20
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 33
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 15 10 0 1 4 37
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 13
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 2 1 0 0 1 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 8
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 3 0 2 0 1 57
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 0 2 0 0 31
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 18
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 6
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 1 1 0 0 0 0
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 5
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 8 4 0 0 4 17
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 29
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 5
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 12 3 1 0 8 28
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 1 0 18
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 0 1 0 0 30
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 4
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 6
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 6
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 4
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 8
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 8 3 1 0 4 111
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 20 10 0 0 10 44
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 1 1 0 0 35
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 5 0 3 1 1 87
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 6 4 2 0 0 111
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 2 0 0 1 6
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 5
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 13 1 9 1 2 75
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 1 0 1 22
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 1 0 0 8
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 11 0 9 2 0 43
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 9 4 1 0 4 15
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 3 2 0 0 1 16
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 7
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 2 0 0 1 1 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 12
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 3 1 2 0 0 102
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 25
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 6 3 1 1 1 96
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 21
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 4
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 19
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 19
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 16
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 0 1 0 30
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 1 0 1 19
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 3
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 8
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 18
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2