MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14310 MU - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 838 221 534 72 11 1756
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 26 1 8 0 17 113
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 6 0 6 0 0 55
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 6 0 3 0 3 40
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 3 0 0 0 3 34
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 17 0 9 0 8 86
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 18 4 4 0 10 49
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 23
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 16
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 4 1 2 0 1 5
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 63 10 39 1 13 159
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 10 1 9 0 0 36
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 3 1 1 0 1 16
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 1 0 0 8
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 7
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 1
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 2 0 1 0 1 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 9 3 4 0 2 46
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 5 1 2 0 2 12
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 6
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 97 5 64 7 21 521
14210 MU - Filozofická fakulta 108 36 30 9 33 232
14220 MU - Právnická fakulta 44 4 31 5 4 136
14230 MU - Fakulta sociálních studií 18 4 4 1 9 107
14330 MU - Fakulta informatiky 32 13 12 1 6 51
14410 MU - Pedagogická fakulta 98 35 25 14 24 239
14510 MU - Fakulta sportovních studií 20 3 11 1 5 69
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 70 21 21 7 21 123
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 16 0 6 2 8 202
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 32
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 2 0 2 0 0 46
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 3 0 2 0 1 23
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 150 70 43 4 33 364
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 5 1 4 0 0 49
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 3 1 2 0 0 16
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 9 0 9 0 0 67
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 13 2 3 1 7 61
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 30 0 25 0 5 128
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 6 1 2 2 1 68
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 11
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 9 1 8 0 0 69
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 4
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 9
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 1 1 0 0 5
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 6
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 6 1 5 0 0 28
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 0 0 0 1 1
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 1
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 6
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 4 0 2 0 2 0
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 4 0 2 0 2 4
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 1 0 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 0
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 9 2 7 0 0 10
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 8
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 8 1 4 0 3 30
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 3 1 2 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 8 2 1 0 5 43
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 4 0 2 0 2 8
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 1
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 3
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 1 0 0 1 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 2 1 1 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 0 0 0 2 2
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 2
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 1 0 1 0 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 3
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 12 2 5 0 5 46
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 3 2 1 0 0 4
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 2 0 1 0 1 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 37 9 12 2 14 39
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 27 1 20 2 4 56
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 16 3 7 2 4 32
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 12
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 28 3 16 2 7 166
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 7 0 4 2 1 10
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 3
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 27 7 5 2 13 49
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 2 1 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 3 2 1 0 0 3
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 0 0 1 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 7 5 0 0 2 5
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 6 4 1 0 1 20
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 8
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 10
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 9
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 3 3 0 0 0 2
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 7
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 2 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 3 0 3 0 0 5
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 2 0 0 2
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 3 1 1 0 1 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 3
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 5 2 2 0 1 21
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 6
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 0 0 2 8
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 1 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 21 1 15 3 2 56
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 5 0 3 1 1 142
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 10 1 6 2 1 11
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 9 3 4 2 0 27
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 6 1 5 0 0 21
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 3 0 2 0 1 6
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 8
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 5 2 2 1 0 4
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 2