MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14330 MU - Fakulta informatiky
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 285 65 194 23 3 741
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 3
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 1
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 1
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 6
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 2 0 0 5
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 3 0 3 0 0 20
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 4 0 3 0 1 21
14210 MU - Filozofická fakulta 29 9 11 6 3 56
14220 MU - Právnická fakulta 24 1 17 4 2 43
14230 MU - Fakulta sociálních studií 6 0 5 1 0 39
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 32 12 13 1 6 51
14410 MU - Pedagogická fakulta 15 4 4 2 5 36
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 1 0 18
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 34 6 11 1 16 65
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 14
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 6
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 27 20 2 0 5 53
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 10
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 1 0 0 1 0 2
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 10 5 2 0 3 34
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 3
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 0
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 6 0 5 1 0 6
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 9 0 8 0 1 37
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 6
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 2
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 0
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 6 4 0 0 2 3
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 7
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 19
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 7 4 1 0 2 16
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 5 1 4 0 0 26
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 6 0 6 0 0 55
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 79 0 77 2 0 269
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 3
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 4
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 26 8 7 1 10 53
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 1 2 0 0 39
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 4 1 0 0 3 4
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 1
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 3
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 10
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 0 0 1 0 49
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 3
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 4 0 0 23
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 0 1 2
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 14 1 11 1 1 64
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 4
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 4
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 4
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 3
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 2 1 1 0 0 32
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1