MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14410 MU - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 1105 257 617 206 25 3592
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 0 0 2 21
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 0 0 1 5
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 7
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 14
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 1 0 0 0 1 6
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 3 0 2 1 0 84
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 4 0 2 0 2 59
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 32
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 1 0 1 0 0 21
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 0 0 0 1 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 1 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 5 0 3 2 0 12
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 29 3 16 2 8 269
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 16
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 5 2 3 0 0 17
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 9 5 2 0 2 25
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 3 1 2 0 0 2
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 5
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 28 8 11 2 7 136
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 3 1 0 0 2 4
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 0 0 0 1 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 6
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 4 0 3 0 1 20
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 19 1 11 6 1 265
14210 MU - Filozofická fakulta 397 114 135 75 73 1180
14220 MU - Právnická fakulta 65 4 38 17 6 409
14230 MU - Fakulta sociálních studií 59 13 27 8 11 540
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 98 25 35 14 24 239
14330 MU - Fakulta informatiky 15 4 4 2 5 36
14510 MU - Fakulta sportovních studií 27 1 18 7 1 203
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 76 11 25 9 31 294
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 34
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 0 1 0 1 28
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 25 0 25 0 0 291
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 12 0 10 1 1 121
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 7 1 5 0 1 30
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 33 14 7 0 12 61
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 102 34 54 6 8 908
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 5 0 4 1 0 48
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 15
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 6 1 3 1 1 42
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 0 2 0 0 35
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 24
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 16
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 9 0 8 1 0 79
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 14
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 15 0 11 4 0 256
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 9
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 22 4 11 1 6 152
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 3 1 1 0 1 9
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 9
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 1 1 0 0 9
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 8 0 5 3 0 23
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 6 2 1 0 3 14
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 9
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 8
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 3
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 0 1 0 1 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 0 0 1 1 4
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 1 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 1 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 1 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 6
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 4 1 1 0 2 41
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 2
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 1 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 6 3 1 0 2 14
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 6 3 2 1 0 38
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 1 0 0 2 6
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 1 0 0 0 10
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 3 0 2 0 1 9
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 20 6 9 1 4 24
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 6 1 2 3 0 19
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 2 0 0 13
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 3 0 2 1 0 5
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 7 0 5 1 1 18
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 14
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 26
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 26 5 6 2 13 125
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 0 1 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 3 2 0 0 1 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 11 4 4 0 3 13
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 0 1 1 0 5
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 0 1 1 0 21
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 2 0 1 1 0 55
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 27 8 10 4 5 193
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 8 4 0 1 3 10
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 4
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 4 0 2 1 1 17
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 1 0 0 0 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 6
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 0 0 0 2 8
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 2 0 0 1 1 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 7
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 43 1 31 9 2 128
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 13 0 10 3 0 69
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 41 5 25 6 5 83
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 11 3 3 3 2 31
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 7 1 5 0 1 31
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 10 1 5 4 0 20
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 10
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 14
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 13
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 4 0 4 0 0 59
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 24 12 8 2 2 34
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 3 1 1 1 0 3
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
65900 VŠ K. Vary - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 4
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 9
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 3 0 3 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 3 1 2 0 0 3
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 4 2 1 0 1 3
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2