MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14510 MU - Fakulta sportovních studií
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 176 51 74 51 0 1107
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 25
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 15
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 13
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 6
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 8
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 15
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 1 0 0 0 1 9
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 3
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 11 1 10 0 0 116
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 17
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 4 1 0 1 2 38
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 1 0 0 1 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 2 0 0 0 0
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
14110 MU - Lékařská fakulta 3 0 0 2 1 173
14210 MU - Filozofická fakulta 14 4 2 8 0 119
14220 MU - Právnická fakulta 7 1 3 3 0 81
14230 MU - Fakulta sociálních studií 9 2 2 1 4 86
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 20 11 3 1 5 69
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 1 0 18
14410 MU - Pedagogická fakulta 27 18 1 7 1 203
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 28 13 3 7 5 102
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 20
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 39
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 23
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 19
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 0 1 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 3 1 0 1 1 23
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 3 0 2 0 1 40
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 20 4 13 1 2 201
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 4
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 1 0 0 12
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 14
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 1 0 1 0 0 34
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 9
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 9
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 2 0 1 1 0 38
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 17
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 2 0 1 1 0 12
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 2 0 2 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 0 1 0 1 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 9
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 1 0 0 3
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 1 0 1 0 0 11
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 2
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 4
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 6
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 0 1 0 0 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 2
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 0 0 1 6
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 4
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 6
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 1 0 0 1 26
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 2 0 0 27
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 1 0 0 15
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 7
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 1 0 2 0 8
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 11 4 2 3 2 59
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 4
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 1 1 0 0 0
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 0 1 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 10
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 9
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 1 0 0 7
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 9
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 9
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 18
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 5 2 0 2 1 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 6
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 10
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 2 0 1 1 0 3
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 0 1 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 0 1 1 0 4
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 5
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 9 2 4 3 0 39
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 36
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 0 1 1 0 21
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 0 0 1 0 18
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 3
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 1 0 0 5
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 1 0 0 2 9
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 3
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 5
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1