MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 649 180 361 97 11 2255
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 2 0 0 0 2 13
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 8
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 21
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 24 5 10 0 9 131
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 8 0 5 0 3 58
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 12
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 6
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 0 1 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 0 0 1 11
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 6
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 2 0 1 0 1 9
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 6
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 5 2 1 0 2 46
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 4
14110 MU - Lékařská fakulta 6 1 5 0 0 59
14210 MU - Filozofická fakulta 107 44 23 14 26 345
14220 MU - Právnická fakulta 184 24 112 27 21 592
14230 MU - Fakulta sociálních studií 67 12 19 5 31 276
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 70 21 21 7 21 123
14330 MU - Fakulta informatiky 34 11 6 1 16 65
14410 MU - Pedagogická fakulta 76 25 11 9 31 294
14510 MU - Fakulta sportovních studií 28 3 13 7 5 102
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 1 1 0 14
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 3
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 9 0 9 0 0 100
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 20 0 9 3 8 166
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 0 0 1 0 2
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 15 10 2 0 3 65
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 59
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 1 0 1 15
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 4
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 8
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 16
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 6
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 7
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 6
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 5 2 2 0 1 55
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 10
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 1 0 0 1 11
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2 1 0 0 1 31
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 1 1 0 1 2
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 3
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 2 0 2 0 0 1
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 2 0 2 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 1 0 0 2
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 1
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 12
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 5
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 8
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 7
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 1
25110 U Pardubice - Fakulta restaurování 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 0 0 0 1 7
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 0
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 21 10 2 0 9 94
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 4 2 0 0 2 6
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 13 3 3 0 7 56
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 7 1 4 0 2 39
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 6 0 3 2 1 23
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 1 1 0 22
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 0 0 0 1 6
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 0 1 0 10
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 72 36 14 6 16 455
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 6
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 46 32 4 0 10 112
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 1 0 0 0 6
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 1 0 1 0 175
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 24
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 35
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 7 0 5 2 0 106
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 26 2 19 1 4 88
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 18 1 10 1 6 80
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 4 0 3 1 0 19
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 10 0 9 1 0 87
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 8 4 1 0 3 58
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 5 1 1 0 3 45
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 2
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 3
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 55 6 46 2 1 624
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 26
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 8 2 3 3 0 89
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 0 1 1 1 15
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 8
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 1 0 0 1 0 29
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 4
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 4
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 8
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 36
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 3
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6B900 VŠ ek. a manag. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
6T900 BIBS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 6
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 2 0 1 1 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 4
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 2 0 0 1 1 5
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5