MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 207 112 53 41 1 1637
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 35 16 3 6 10 621
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 6 2 2 2 0 252
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 7 1 6 0 0 212
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 3 3 0 0 0 223
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 36 18 3 3 12 551
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 13 7 1 1 4 91
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 7
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 10
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 33
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 4
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 8
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 8
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 12
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 2
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 5
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 3
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 104 53 34 10 7 1131
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 35
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 38
14230 MU - Fakulta sociálních studií 4 3 0 0 1 10
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 16 6 0 2 8 202
14330 MU - Fakulta informatiky 1 1 0 0 0 3
14410 MU - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 34
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 20
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 1 0 14
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 9 7 0 0 2 157
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 41
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 2 0 0 0 27
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 66 55 1 5 5 331
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 2 1 0 1 0 33
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 0 0 0 0 0 44
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 5 3 2 0 0 52
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 0 0 1 0 26
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 13 2 1 5 5 138
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 18 16 1 1 0 543
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 2
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 1 0 0 1 0 24
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 0 2 0 48
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 13
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 2
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 5
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 5
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 1 0 0 0 4
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 34
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 7 5 0 0 2 37
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 4
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 4 3 0 0 1 49
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 1 0 0 0 1 9
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 4
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 3 3 0 0 0 47
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 28
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 13
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 0 0 1 1 20
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 2 0 1 1 0 26
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 5
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 7 5 0 0 2 108
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 3
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 10
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 2
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 2
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 2 2 0 0 0 7
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 3 2 0 0 1 21
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 0 0 0 0 0 1
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 3
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 2 0 0 2 0 11
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 1
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 8
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 0 0 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 7
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 41
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 2
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 6
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 1
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1