MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 101 42 47 10 2 781
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 7 3 2 0 2 71
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 57
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 2 0 2 0 0 29
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 10
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 2 0 2 0 0 29
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 6 1 2 0 3 10
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 2
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 0
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 1 1 0 0 0 0
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 2
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 31
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 4 2 2 0 0 26
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 3 2 0 0 1 13
14110 MU - Lékařská fakulta 20 4 7 2 7 327
14210 MU - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 21
14220 MU - Právnická fakulta 1 1 0 0 0 9
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 0 0 0 1 12
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 32
14410 MU - Pedagogická fakulta 2 1 0 0 1 28
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 39
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 3
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 9 0 7 0 2 157
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 52
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 9
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 2 1 1 0 0 10
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 12 6 2 1 3 111
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 4 2 2 0 0 86
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 6 5 0 0 1 111
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 1 0 1 0 0 8
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 9
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 2 0 2 0 0 18
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 4 0 3 0 1 189
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 6
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 8
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 9
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 8
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 6 5 0 0 1 43
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 0 2 0 28
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 0 0 0 1 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 0
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 9
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 1
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 3 1 0 1 1 3
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 4 2 2 0 0 5
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 1 0 1 0 0 0
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 16 10 5 0 1 90
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 2
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 1 0 0 0 1 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 14
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 1
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 0
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 1
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 5 1 1 1 2 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 2 0 0 0 13
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 1 0 0 0 1 2
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 1
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 2
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 4 2 0 2 0 73
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 6
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 1 0 1 0 0 16
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 3 0 1 1 1 18
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 3