MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 329 286 2 41 0 2990
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 24
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 10
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 5
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 2
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 10
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 2 2 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 10 9 0 1 0 511
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 2 0 0 0 89
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 3 0 0 0 175
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 80
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 0 0 0 0 0 2
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 0 0 0 0 0 5
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 14
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 7 6 0 1 0 148
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 14
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 5
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 4 0 0 0 45
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 59
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 2
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 1 1 0 0 0 4
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 12
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 4
13530 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 2
14110 MU - Lékařská fakulta 1 1 0 0 0 43
14210 MU - Filozofická fakulta 95 89 0 6 0 892
14220 MU - Právnická fakulta 4 3 0 1 0 194
14230 MU - Fakulta sociálních studií 22 22 0 0 0 587
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 2 2 0 0 0 46
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 14
14410 MU - Pedagogická fakulta 25 25 0 0 0 291
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 23
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 9 9 0 0 0 100
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 1 0 0 1 0 41
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 0 0 0 0 0 52
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 12 7 0 5 0 291
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 1 1 0 0 0 52
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 33 26 1 6 0 214
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 15 12 0 3 0 621
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 3 3 0 0 0 70
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 8
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 10
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 3
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 19
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 38
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 3 0 0 3 0 369
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 38
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 88
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 14
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 7 6 0 1 0 89
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 4 0 0 0 26
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 8 8 0 0 0 57
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 3
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 17
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 93
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 16 15 1 0 0 59
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 1 0 0 0 28
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 1 0 0 1 0 0
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 6
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 0 0 0 0 0 6
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 1 0 0 1 0 20
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 1 0 0 1 0 20
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 10
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 19
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 6
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 2
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 3
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 7 7 0 0 0 23
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 17 15 0 2 0 94
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 7 7 0 0 0 24
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 1 1 0 0 0 2
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 4
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 1 1 0 0 0 3
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 4
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 14
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 14
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 1
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 3
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 0 0 0 0 0 3
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 21 21 0 0 0 41
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 1 0 1 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 3 3 0 0 0 30
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 106
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 1 1 0 0 0 9
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 11 8 0 3 0 148
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 4 4 0 0 0 8
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 11
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 1 0 0 0 51
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 24
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 1 0 0 1 0 9
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 12
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 2 2 0 0 0 8
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 11
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 1 0 0 0 10
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 1 0 0 0 1
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 1 1 0 0 0 7
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 12
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 34
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 13
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 1 1 0 0 0 30
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 1 1 0 0 0 10
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 11
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 2
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 19
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 21
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 7
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 30
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 10
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6J900 Academia Rerum Civilium - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6M900 VŠ reg. rozvoje - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6N900 FA Písek - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 4
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 27
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 4 4 0 0 0 11
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 2 2 0 0 0 2
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1