MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 344 120 165 59 0 1711
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 5 0 2 1 2 18
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 6
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 3
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 6
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 4
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 4 0 2 0 2 64
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 134 9 118 0 7 890
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 23 4 7 1 11 131
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 22
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 0 0 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 8
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 5
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 6 1 1 0 4 49
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 11
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 2
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 4 1 0 0 3 18
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 3 2 1 0 0 20
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 1 1 0 0 0 8
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 1 1 0 0 0 0
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 2 2 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 5
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 6
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 0 0 2 17
14210 MU - Filozofická fakulta 16 7 2 1 6 142
14220 MU - Právnická fakulta 38 10 14 5 9 1017
14230 MU - Fakulta sociálních studií 77 38 4 3 32 392
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 2 0 0 1 23
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 6
14410 MU - Pedagogická fakulta 12 10 0 1 1 121
14510 MU - Fakulta sportovních studií 0 0 0 0 0 19
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 20 9 0 3 8 166
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 2 0 0 27
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 1 0 0 0 1 9
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 12 0 7 5 0 291
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 9 7 0 1 1 64
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 15 13 0 1 1 183
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 2 0 1 0 1 27
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 1
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 3
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 2
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 18
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 0 2 0 83
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 15
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 1 0 0 1 0 39
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 4 4 0 0 0 20
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 1 1 0 0 0 11
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 7 1 1 1 4 16
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 7
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 12
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 7 5 0 1 1 31
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 0 0 0 0 0 25
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 4
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 1 0 0 3
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 2 0 0 2 9
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 1 0 0 1 0 0
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 2
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 0 0 0 0 0 3
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 2 2 0 0 0 3
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 22 14 1 4 3 226
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 1 0 0 1 12
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 6
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 1 1 0 0 0 11
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 0 0 0 0 0 1
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24310 TU v Liberci - Ekonomická fakulta 4 1 1 1 1 7
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 0 0 0 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 7 4 0 1 2 8
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 1 0 1 0 13
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 1 0 0 0 4
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 19 12 1 1 5 49
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 6
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 1
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 0 0 0 1 11
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 10
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 5
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 2 0 0 2 0 4
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 1 1 0 0 0 3
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 1
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 0 0 0 0 0 36
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 2
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 0 0 0 0 0 5
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 22 17 0 0 5 67
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 0 0 0 0 0 3
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 6 3 0 3 0 48
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 19
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 3 2 1 0 0 48
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 2 1 0 1 0 8
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 22
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 8 3 2 1 2 69
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 2 0 2 0 0 25
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 2 0 1 1 0 12
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 23 0 5 18 0 97
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 9 7 0 1 1 29
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 30
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 0 0 0 0 0 1
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 2 1 0 1 0 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 4
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 6
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 1 0 0 0 1 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 46
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 2 0 0 0 21
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 3
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 0 0 0 0 0 2
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 8
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 6
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
64900 VŠ finanční a správní - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
67900 International ART CAMPUS - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6F900 VŠ mezinár. a veř. vztahů - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
78900 Anglo-amer. VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
7D900 CEVRO - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 4
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7P900 ŠKODA AUTO VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 5