MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 70 27 36 6 1 191
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 1
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 2
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 6
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 2 1 1 0 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
12260 JU v Českých Budějovicích - Teologická fakulta 1 1 0 0 0 2
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
14210 MU - Filozofická fakulta 3 2 1 0 0 19
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 5
14230 MU - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 11
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 0
14410 MU - Pedagogická fakulta 7 5 1 0 1 30
14510 MU - Fakulta sportovních studií 1 0 0 1 0 2
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 1 0 0 1 0 2
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 2 1 1 0 0 10
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 52
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 4
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 4 1 3 0 0 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 15 4 11 0 0 86
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 4 0 4 0 0 11
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 5
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 9
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 2
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 3 0 2 1 0 16
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 10
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 1
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 4
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 4
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 0 0 0 0 0 6
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 1 0 0
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 2 0 2 0 0 1
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 1 1 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 1
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 1
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 3
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 1 1 0 0 0 0
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 1
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 1 1 0 0 0 0
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 0
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 2 1 1 0 0 0
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 1 0 0 1 0 0
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 1 0 1 0 0 0
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 1 0 1 0 0 5
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 10 5 4 1 0 16
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 1 1 0 0 0 3
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 1 0 1 0 0 0
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 1
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 1
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 2
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0
7J900 VŠSS Havířov - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0