MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 901 191 627 60 23 1741
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 12 1 6 1 4 108
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 7 0 6 0 1 45
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 2 0 1 0 1 36
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 25
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 11 0 3 0 8 90
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 34 5 16 2 11 83
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 2 1 1 0 0 11
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 1 0 0 16
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 3 1 2 0 0 17
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 7
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 35 3 20 1 11 103
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 3 0 3 0 0 20
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 12
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 1 0 0 0 1 4
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 3
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 3
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12310 JU v Českých Budějovicích - Přírodovědecká fakulta 2 1 0 0 1 16
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 2 0 1 0 1 4
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 2 0 1 0 1 0
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 2 0 2 0 0 2
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 5 5 0 0 0 11
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 2
13510 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta sociálně ekonomická 0 0 0 0 0 1
13520 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta životního prostředí 1 1 0 0 0 1
14110 MU - Lékařská fakulta 43 4 20 1 18 342
14210 MU - Filozofická fakulta 11 1 3 1 6 55
14220 MU - Právnická fakulta 8 1 6 0 1 39
14230 MU - Fakulta sociálních studií 9 2 2 0 5 51
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 150 43 70 4 33 364
14330 MU - Fakulta informatiky 27 2 20 0 5 53
14410 MU - Pedagogická fakulta 33 7 14 0 12 61
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 0 1 1 1 23
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 15 2 10 0 3 65
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 66 1 55 5 5 331
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 12 2 6 1 3 111
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 33 1 26 6 0 214
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 9 0 7 1 1 64
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 4 3 1 0 0 5
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 61 8 37 3 13 203
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 26 2 17 3 4 83
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 7 0 4 0 3 39
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 14 3 6 1 4 42
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 21 1 18 0 2 84
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 28 1 18 2 7 153
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 5
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 21
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 28 0 24 4 0 166
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 3 0 3 0 0 13
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 0 0 0 0 0 5
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 17 9 2 0 6 21
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 3
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 7 3 4 0 0 29
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 6
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 2 1 0 0 1 4
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 0 3 0 0 10
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 2 0 2 0 0 3
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 3 0 3 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 2 0 1 0 1 2
21230 ČVUT v Praze - Fakulta elektrotechnická 1 0 0 0 1 5
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 8 1 5 0 2 17
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 4 1 2 0 1 4
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 2 0 1 0 1 8
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 4 1 0 3 0 25
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 14 2 6 0 6 19
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 0 0 0 0 0 3
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 12 0 6 0 6 32
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 3 0 0 0 3 6
23210 ZČU v Plzni - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 3
23520 ZČU v Plzni - Fakulta aplikovaných věd 2 1 0 0 1 2
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 1 1 0 0 0 0
24220 TU v Liberci - Fak. mechatron.,inf. a meziob. studií 1 0 0 0 1 0
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 4 3 0 0 1 4
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 2 1 1 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 16 9 3 1 3 57
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 6 2 1 0 3 11
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 7 3 0 1 3 11
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 13
25530 U Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 0 0 0 1 7
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 20 6 10 0 4 14
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 11 1 8 0 2 26
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 9 3 5 0 1 17
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 21 0 20 0 1 35
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 22 8 10 0 4 66
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 4
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 10 0 8 0 2 31
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 3 0 1 0 2 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 9 2 5 1 1 5
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 1 0 1 0 0 3
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 17 4 10 2 1 24
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 7 2 4 1 0 5
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 0 1 0 0 3
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 43 18 13 1 11 28
27900 VŠB-TU Ostrava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 3
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 22 9 6 2 5 37
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 10 0 7 1 2 29
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 20
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 9 2 5 2 0 36
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 5 2 1 2 0 24
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 13 5 3 0 5 3
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 2 0 2 0 0 6
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 1 0 1 13
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 6
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 5 0 5 0 0 14
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 1 0 1 0 0 7
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 1 0 0 1 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 3 1 2 0 0 19
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 0 0 1 2
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 5 3 0 0 2 6
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 2 0 1 0 1 10
41340 ČZU v Praze - Fakulta tropického zemědělství 0 0 0 0 0 2
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 18 0 16 2 0 42
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 6 0 4 2 0 72
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 1 1 0 0 12
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 5 1 4 0 0 20
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 6 2 2 1 1 6
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 4 0 4 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 3
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 3
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 1 0 1 0 0 3
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 6 3 2 0 1 5
56900 VŠTE Č. Budějovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 3 0 0 3 0 0
6D900 University of NY - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 3 0 2 0 1 2
6S900 VŠ zdravotnická - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 0
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 3 1 2 0 0 0
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 17 7 6 1 3 5
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 0