MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 359 169 133 51 6 2733
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 16
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 4
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 7
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 0 0 0 0 0 4
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 1 0 1 0 0 8
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 3
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 1 0 1 0 0 40
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 2 0 1 0 1 33
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 2 0 1 1 0 14
11240 UK v Praze - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 12
11260 UK v Praze - Katolická teologická fakulta 1 0 1 0 0 0
11270 UK v Praze - Evangelická teologická fakulta 1 1 0 0 0 4
11280 UK v Praze - Husitská teologická fakulta 1 1 0 0 0 1
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 10
11320 UK v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta 0 0 0 0 0 2
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 13 5 5 2 1 164
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 0 0 0 0 0 11
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 1 0 1 0 0 7
12210 JU v Českých Budějovicích - Filozofická fakulta 1 0 0 0 1 10
12220 JU v Českých Budějovicích - Zemědělská fakulta 0 0 0 0 0 1
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 7 6 1 0 0 63
12510 JU v Českých Budějovicích - Ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 1
12520 JU v Českých Budějovicích - Fakulta rybářství a ochrany vod 0 0 0 0 0 1
13410 UJEP v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 3 3 0 0 0 12
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 3
14110 MU - Lékařská fakulta 2 0 1 1 0 61
14210 MU - Filozofická fakulta 21 10 5 1 5 303
14220 MU - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 125
14230 MU - Fakulta sociálních studií 5 2 0 0 3 170
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 5 4 1 0 0 49
14330 MU - Fakulta informatiky 0 0 0 0 0 10
14410 MU - Pedagogická fakulta 102 54 34 6 8 908
14510 MU - Fakulta sportovních studií 3 2 0 0 1 40
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 0 0 0 0 0 59
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 2 0 1 1 0 33
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 4 2 2 0 0 86
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 15 0 12 3 0 621
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 15 0 13 1 1 183
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 15 11 4 0 0 86
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 61 37 8 3 13 203
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury 8 0 5 2 1 114
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 7
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 1 1 0 0 0 14
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 7
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 23
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 54
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 2 0 1 1 0 126
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 2 0 1 1 0 43
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 19 0 8 11 0 510
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 15
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 24 15 6 3 0 130
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 4 3 1 0 0 16
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 3 3 0 0 0 7
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 0 0 0 1 7
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 23
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 52
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 4 0 0 1 3 53
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 3 1 0 2 0 29
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 3
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 1 0 0 0 1 2
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 1 0 1 0 0 0
21340 ČVUT v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 0 0 0 0 0 1
21450 ČVUT v Praze - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 3
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 0 0 0 0 0 2
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 2 0 0 0 2 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 3
22340 VŠCHT v Praze - Fakulta chemicko-inženýrská 0 0 0 0 0 1
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 1
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 7
23330 ZČU v Plzni - Fakulta filozofická 0 0 0 0 0 2
23410 ZČU v Plzni - Fakulta umění a designu 0 0 0 0 0 3
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 25
23510 ZČU v Plzni - Fakulta ekonomická 0 0 0 0 0 3
24210 TU v Liberci - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
24410 TU v Liberci - Fakulta textilní 1 0 0 0 1 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 12 9 1 0 2 20
24520 TU v Liberci - Fakulta umění a architektury 0 0 0 0 0 1
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 5 4 1 0 0 29
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 1 0 0 0 1 8
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 2 2 0 0 0 18
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 5
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 11
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 5 4 0 0 1 8
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 0 0 0 0 0 3
26230 VUT v Brně - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 3 2 0 0 1 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 1 0 1 0 0 4
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 13
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 1 0 0 0 25
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 2 2 0 0 0 1
27230 VŠB-TU Ostrava - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 1
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 13 7 1 1 4 33
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 4 1 1 2 0 9
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 4 1 0 2 1 38
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 2 1 1 0 0 61
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 3 2 1 0 0 7
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 19 9 5 5 0 245
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 7 4 1 0 2 12
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 2 0 1 0 1 9
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 1 0 1 0 0 2
31140 VŠE v Praze - Fakulta informatiky a statistiky 0 0 0 0 0 3
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 9
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 2
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 1 0 1 0 0 8
41210 ČZU v Praze - Fak. agrobiologie, potrav. a přír. zdr. 1 0 0 1 0 5
41310 ČZU v Praze - Technická fakulta 1 0 1 0 0 0
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 3
41900 ČZU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 40
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 22
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 2 1 1 0 0 16
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 3 1 0 2 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 1 0 0 0 12
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 8
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 3
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 11
51310 AMU v Praze - Filmová a televizní fakulta 0 0 0 0 0 1
52900 AVU v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
53900 VŠUP v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
54510 JAMU v Brně - Hudební fakulta 0 0 0 0 0 5
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 26
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 15
62900 EPI Kunovice - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
63900 VŠH v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
68900 VŠ podnikání - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 2
72900 VŠ obchodní v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
73900 AKADEMIE STING - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
75900 Metropolitní univerzita - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 8
79900 Pražská VŠ psychosoc. st. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7A900 Západomoravská VŠ - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7B900 Soukr. VŠ ekon. Znojmo - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 2 1 1 0 0 10
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 1
7L900 AKCENT College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7N900 VŠ aplik. psych. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
7R900 ART & DESIGN INSTITUT - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1