MŠMT

Přehled o zápisech přijatých uchazečů - občanů ČR v přijímacím řízení na VŠ v roce 2013:


uchazeči přijatí na:
15510 UP v Olomouci - Fakulta tělesné kultury
a současně na:
RID druhá VŠ/fakulta přijatýchzapsaných
pouze na první
zapsaných
pouze na druhou
zapsaných
na obě
nezapsaných
ani na jednu
přihlášených
na jaře 2014
00000 ostatní fakulty a VŠ 121 66 32 22 1 672
11110 UK v Praze - 1. lékařská fakulta 3 1 1 1 0 31
11120 UK v Praze - 3. lékařská fakulta 0 0 0 0 0 17
11130 UK v Praze - 2. lékařská fakulta 1 0 1 0 0 19
11140 UK v Praze - Lékařská fakulta v Plzni 1 0 0 0 1 5
11150 UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové 2 0 2 0 0 13
11160 UK v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 0 0 0 0 0 7
11210 UK v Praze - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 5
11220 UK v Praze - Právnická fakulta 1 0 0 0 1 7
11230 UK v Praze - Fakulta sociálních věd 0 0 0 0 0 2
11310 UK v Praze - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 3
11410 UK v Praze - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 5
11510 UK v Praze - Fakulta tělesné výchovy a sportu 2 0 2 0 0 70
12110 JU v Českých Budějovicích - Zdravotně sociální fakulta 0 0 0 0 0 3
12410 JU v Českých Budějovicích - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 8
13430 UJEP v Ústí nad Labem - Pedagogická fakulta 1 1 0 0 0 1
13440 UJEP v Ústí nad Labem - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 1
13450 UJEP v Ústí nad Labem - Fakulta zdravotnických studií 2 0 0 0 2 3
14110 MU - Lékařská fakulta 3 1 1 0 1 82
14210 MU - Filozofická fakulta 2 1 0 1 0 18
14220 MU - Právnická fakulta 0 0 0 0 0 17
14230 MU - Fakulta sociálních studií 1 1 0 0 0 19
14310 MU - Přírodovědecká fakulta 3 2 1 0 0 16
14330 MU - Fakulta informatiky 1 0 0 1 0 2
14410 MU - Pedagogická fakulta 5 4 0 1 0 48
14510 MU - Fakulta sportovních studií 20 13 4 1 2 201
14560 MU - Ekonomicko-správní fakulta 2 1 0 0 1 15
15110 UP v Olomouci - Lékařská fakulta 0 0 0 0 0 44
15120 UP v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd 6 0 5 0 1 111
15210 UP v Olomouci - Filozofická fakulta 3 0 3 0 0 70
15220 UP v Olomouci - Právnická fakulta 2 1 0 0 1 27
15260 UP v Olomouci - Cyrilometodějská teologická fakulta 4 4 0 0 0 11
15310 UP v Olomouci - Přírodovědecká fakulta 26 17 2 3 4 83
15410 UP v Olomouci - Pedagogická fakulta 8 5 0 2 1 114
16170 VFU Brno - Fakulta veterinárního lékařství 0 0 0 0 0 5
16270 VFU Brno - Fakulta veter. hygieny a ekologie 0 0 0 0 0 5
16370 VFU Brno - Farmaceutická fakulta 0 0 0 0 0 7
17110 OU v Ostravě - Lékařská fakulta 4 2 2 0 0 56
17200 OU v Ostravě - Fakulta sociálních studií 0 0 0 0 0 4
17250 OU v Ostravě - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 9
17310 OU v Ostravě - Přírodovědecká fakulta 0 0 0 0 0 19
17450 OU v Ostravě - Pedagogická fakulta 4 0 0 4 0 63
17500 OU v Ostravě - Fakulta umění 0 0 0 0 0 2
18440 U Hradec Králové - Pedagogická fakulta 1 0 1 0 0 8
18450 U Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu 0 0 0 0 0 4
18460 U Hradec Králové - Filozofická fakulta 0 0 0 0 0 1
18470 U Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta 1 1 0 0 0 4
18900 U Hradec Králové - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
19240 SU v Opavě - Filozoficko-přírodovědecká fakulta 1 0 1 0 0 3
19510 SU v Opavě - Fakulta veřejných politik v Opavě 1 1 0 0 0 3
19520 SU v Opavě - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 1 0 1 0 0 8
19900 SU v Opavě - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
21110 ČVUT v Praze - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
21220 ČVUT v Praze - Fakulta strojní 0 0 0 0 0 2
21240 ČVUT v Praze - Fakulta informačních technologií 0 0 0 0 0 1
21260 ČVUT v Praze - Fakulta dopravní 0 0 0 0 0 1
21460 ČVUT v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství 2 0 0 2 0 17
21900 ČVUT v Praze - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
22310 VŠCHT v Praze - Fakulta chemické technologie 1 1 0 0 0 2
22320 VŠCHT v Praze - Fakulta technologie ochrany prostředí 1 0 0 1 0 1
22330 VŠCHT v Praze - Fakulta potrav. a biochem. technologie 1 1 0 0 0 4
23310 ZČU v Plzni - Fakulta zdravotnických studií 1 0 0 0 1 5
23320 ZČU v Plzni - Fakulta právnická 0 0 0 0 0 1
23420 ZČU v Plzni - Fakulta pedagogická 0 0 0 0 0 2
24510 TU v Liberci - Fakulta přír.-human. a pedagogická 2 2 0 0 0 4
24900 TU v Liberci - Celoškolská pracoviště 1 0 0 1 0 0
25210 U Pardubice - Fakulta filozofická 1 1 0 0 0 1
25310 U Pardubice - Fakulta chemicko-technologická 0 0 0 0 0 3
25410 U Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní 0 0 0 0 0 3
25510 U Pardubice - Dopravní fakulta Jana Pernera 0 0 0 0 0 3
25520 U Pardubice - Fakulta zdravotnických studií 0 0 0 0 0 14
26110 VUT v Brně - Fakulta stavební 2 1 1 0 0 4
26210 VUT v Brně - Fakulta strojního inženýrství 2 2 0 0 0 1
26220 VUT v Brně - Fak. elektrotechniky a komunikač. tech. 0 0 0 0 0 2
26310 VUT v Brně - Fakulta chemická 0 0 0 0 0 5
26410 VUT v Brně - Fakulta architektury 0 0 0 0 0 1
26420 VUT v Brně - Fakulta výtvarných umění 0 0 0 0 0 2
26510 VUT v Brně - Fakulta podnikatelská 1 0 1 0 0 4
27120 VŠB-TU Ostrava - Fakulta stavební 0 0 0 0 0 1
27200 VŠB-TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství 0 0 0 0 0 5
27240 VŠB-TU Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 1 0 0 0 2
27350 VŠB-TU Ostrava - Hornicko-geologická fakulta 1 1 0 0 0 1
27360 VŠB-TU Ostrava - Fak. metalurgie a materiál. inženýrství 1 1 0 0 0 0
27510 VŠB-TU Ostrava - Ekonomická fakulta 6 5 0 1 0 7
28110 UTB ve Zlíně - Fakulta technologická 2 2 0 0 0 4
28120 UTB ve Zlíně - Fakulta managementu a ekonomiky 2 2 0 0 0 7
28130 UTB ve Zlíně - Fakulta multimediálních komunikací 0 0 0 0 0 12
28140 UTB ve Zlíně - Fakulta aplikované informatiky 0 0 0 0 0 7
28150 UTB ve Zlíně - Fakulta humanitních studií 0 0 0 0 0 12
28160 UTB ve Zlíně - Fakulta logistiky a krizového řízení 8 4 2 1 1 5
31110 VŠE v Praze - Fakulta financí a účetnictví 0 0 0 0 0 2
31120 VŠE v Praze - Fakulta mezinárodních vztahů 0 0 0 0 0 2
31130 VŠE v Praze - Fakulta podnikohospodářská 0 0 0 0 0 1
31150 VŠE v Praze - Národohospodářská fakulta 0 0 0 0 0 1
31160 VŠE v Praze - Fakulta managementu v Jindř. Hradci 0 0 0 0 0 1
41110 ČZU v Praze - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 3
41320 ČZU v Praze - Fakulta lesnická a dřevařská 0 0 0 0 0 2
41330 ČZU v Praze - Fakulta životního prostředí 0 0 0 0 0 4
43110 MENDELU v Brně - Provozně ekonomická fakulta 0 0 0 0 0 5
43210 MENDELU v Brně - Agronomická fakulta 0 0 0 0 0 8
43310 MENDELU v Brně - Fakulta reg. rozvoje a mezinár. studií 0 0 0 0 0 3
43410 MENDELU v Brně - Lesnická a dřevařská fakulta 0 0 0 0 0 8
43510 MENDELU v Brně - Zahradnická fakulta 1 0 0 1 0 1
43900 MENDELU v Brně - Celoškolská pracoviště a rektorát 0 0 0 0 0 2
51110 AMU v Praze - Hudební a taneční fakulta 0 0 0 0 0 1
51210 AMU v Praze - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 1
54530 JAMU v Brně - Divadelní fakulta 0 0 0 0 0 2
55900 VŠP Jihlava - Celoškolská pracoviště 1 1 0 0 0 2
6E900 VŠ manaž. inf. a ek. - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 2
6P900 VŠ TV a sportu Palestra - Celoškolská pracoviště 1 0 0 0 1 4
6Q900 Newton College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
6R900 Vysoká škola logistiky - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
76900 U J.A.K. - Celoškolská pracoviště 1 0 1 0 0 1
77900 VŠ K.Engliše - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7C900 Moravská VŠ Olomouc - Celoškolská pracoviště 2 1 0 1 0 11
7E900 Unicorn College - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1
7G900 VŠ obch. a hotelová - Celoškolská pracoviště 0 0 0 0 0 1